Pappers har ett nytt avtal på 2,2 procent. De uppger att de nått 80 procent av sina avtalskrav och är mycket nöjda.

Totalt blir det 608 kronor i månaden för medlemmarna, allt går ut i löneökningar. Pappers har också fått igenom en rätt att gå i delpension från 60 års ålder, vilket ökar friheten för medlemmarna. De har fått igenom en begränsning om stapling av anställningar, tidigare kunde anställningar staplas i 14 år nu är det maximerat till 4 år innan tillsvidareanställning skall erbjudas.
I Arbetsmiljöfrågan skall arbetsmiljö och säkerhet väga tungt för att motverka tvingande dubbelskift.

Helena Forsberg