• Foto: Tomas Nyberg

Medlare har under veckan träffat Målareförbundet respektive Måleriföretagen för att ta reda på varför de inte kommit överens. Parterna har under fredagen suttit i förhandlingar under ledning av medlare. Förhandlingarna väntas fortsätta under helgen.

Fackförbunden inom 6F fortsätter hävda att det inte finns något ”märke” från industrin att följa i och med att LO:samordningen saknas. Generalsekreteraren för det statliga Medlingsinstitutet har uttalat att deras uppdrag är att verka för en väl fungerande lönebildning, det vill säga att slå vakt om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. Det tyder på att det kan bli svårt för byggfacken att få mer än industrimärket.

För Målareförbundet är den viktigaste frågan att Måleriföretagen backar från angreppet på ackordslönesystemet, det är enligt ordförande Mikael Johansson enda sättet för att undvika konflikt på fredag.
– Vi kommer inte att acceptera att systemet skall svältas ut, säger Mikael Johansson.
För Målareförbundet är det också viktigt att diskutera skydd av integritet, resor och arbetsmiljö, utöver själva lönefrågan.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se