LO och Svenskt Näringsliv rekommenderar arbetsmarknadens parter som har kvar att teckna avtal att respektera ”märket”. Fackförbunden inom 6F, där Målarnas ingår, välkomnar uppgörelsen. Målarnas ordförande Mikael Johansson förklarar här varför.

Rekommendationen från LO och Svenskt näringsliv innebär att de uppmanar fackförbunden att respektera märket som satts av industrin i procent och handelns avtal i kronor.  6F förbunden ordföranden skriver i ett pressmeddelande: ”Modellen som presenteras idag är den modell som vi slogs för innan LO-samordningen sprack. Det möjliggör tre viktiga saker; en satsning på felavlönade kvinnor, en låglönesatsning samt en reallöneutveckling”.

Att det inte blev någon LO-samordning berodde inte på förbunden inom 6F. De tillhörde de 11 förbund som sa ja till LO:s förslag till samordning. Andra förbund sa nej.
– Vi var inte oense om vad vi ville uppnå utan hur. Knäet var krontalsmärket, säger Mikael Johansson.
Om nu LO och Svenskt näringsliv krokar arm om två märken, ett för procent och ett för kronor tänker inte 6F stå i vägen.
– Vi tycker det är lågt, men det är positivt att det finns ett märke som anger krontal och att det är på ett år. Jag tycker också att det är positivt att LO går in och spelar roll i avtalsrörelsen.
Märket i krontal innebär att de som tjänar under 25 000 kronor får i kronor vad någon som tjänar över 25 000 får i procent. 6F förbunden står bakom medlemmar i Fastighets och Musikerförbundet som också är en del av avtalssamordningen.

För de pågående förhandlingarna mellan Målareförbundet och Måleriföretagen förändrar detta inte så mycket. Striden står inte kring nivåfrågorna utan som det brukar inom måleribranschen handlar det om makt och villkorsfrågor som ackord, resor och arbetsmiljö.
– De frågorna betyder mycket i pengar och på annat sätt för våra medlemmar, säger Mikael Johansson.
Om inte Måleriföretagen backar från sitt yrkande om ackordslönesystemet utbryter strejk på fredag.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se