Parterna i industrisektorn har sagt ja till budet från de opartiska ordförandena. Beskedet kom några timmar innan avtalet löpte ut.
Avtalet som berör 600 000 anställda, ger 2 procents löneökning under ett år, samt 0,2 procent som avsätts till flexpension. Avtalet innehåller också arbetsgrupper kring systematiskt jämställdhetsarbete och arbetsmiljöfrågorna.
De fack som sagt ja till avtalet är IF Metall, GS, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

 

IF Metalls ordförande Anders Ferbe säger att det är ett bra avtal. Från arbetsgivarnas sida säger man att löneökningarna blev för höga, men att det är bra att det blev ett ettårsavtal. Arbetsgivarna menar att de har tagit ett för högt avtal för att slippa konflikt. Vissa företrädare från arbetsgivarna funderar också högt om huruvida Industriavtalets tid är förbi. Teknikföretagens chef Anders Weihe talar om ”fackens diktatförhandlingar” och ”slutet för kollektivavtalssystemet”.

 

LÄS ÄVEN: Så svarade industrins parter

 

Både arbetsgivare och fack inom industrin har synen att det är Industriavtalet som ska sätta ”märket”, nivån, för alla andra avtal. På i stort sett alla andra avtalsområden har man väntat på Industriavtalet då man framför allt på arbetsgivarsidan inte vill förhandla om lönenivån förrän Industriavtalet är klart. Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson delar den uppfattningen och säger i ett pressmeddelande:
– Att industrins parter nått fram till en uppgörelse innebär också att Medlingsinstitutets medlare kommer att ha ett ”märke” att hålla sig till.

 

LÄS ÄVEN: Industrins parter har fått slutbud – ikväll ska de svara

 

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund säger till tidningen Kommunalarbetaren att de kommer att respektera industrins märke på 2,2 procent. Förutom för undersköterskorna som de anser ska ha mer.
Förbunden inom 6F har redan tidigare sagt att de inte tänker följa industriavtalets märke. Byggnads ordförande Johan Lindholm vill inte kommentera industrins avtal. Han skriver till TT:
”Vi har våra egna förhandlingar att fokusera på. Vi har tidigare presenterat våra krav på 3,2 procent och en kraftig låglönesatsning. Dessa krav kommer vi att fortsätta driva i våra avtalsförhandlingar”.

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se