Förhandlingsklimatet mellan parterna i Måleribranschen ser inte ut att ha förbättrats trots medling. Måleriföretagen anklagar nu Målareförbundet för strejk på falska grunder. Samtidigt lägger Svenska Målareförbundet ut en bild på Facebook där ordförande Mikael Johansson skär i strejktårtan.

Målareförbundet ser motpartens yrkande om debitering av mätningsavgiften som en attack på ackordslönesystemet. Detta är inte sant skriver Måleriföretagen i ett pressmeddelande.
– Vad vi vill är att den mätningsavgift som samtliga måleriföretag i Sverige måste betala idag, endast ska betalas av de företag som faktiskt använder sig av ackordet, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.
– Att Målareförbundet är konfliktbenägna vet vi sedan tidigare, men att de tar till strejkhot och far med osanning är mycket beklämmande.

Arbetsgivarsidan gör klart att den inte kommer att backa från sitt yrkande. Förhandlingarna fortsätter och parterna avvaktar ett bud från medlarna. Målareförbundets varsel kvarstår och om inget avtal träffats bryter strejken ut den 8 april klockan 05:00. Bland medlemmarna finns ett stort stöd för strejken och ombudsmannen tillika ordföranden i avdelning 2 Stefan Andersson har diktat till ackordets och Målerifaktas ära. Här kan du läsa den.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se