Målareförbundet sade igår  nej till medlarnas bud. I morse gick 260 målare ut i strejk. 

Det budet som medlarna presenterade för parterna i Måleribranschen accepterades av Måleriföretagen. Men facket tycker att det saknas för dem viktiga delar.
– Det är för stora luckor utifrån våra yrkanden, säger Målareförbundets vice ordförande och förhandlingschef Peter Sjöstrand.

Målareförbundet ville ha riktade satsningar på ackordsprislistan men det saknades helt i medlarnas bud.
– Vi har haft problem där i diskussionerna rörande statistikunderlag, men vi levererade en lösning som vi tyckte var bra.
Peter Sjöstrand nämner andra luckor som arbetstidsförkortning, ersättning till förstörda glasögon och arbetskläder utifrån de behov som arbetet kräver.
Medlarnas bud innebar löneökningar om 2,2 procent i linje med industrimärket. Målareförbundet ligger kvar med sitt krav på 3,2 procent men det är inte procenten som är stridsfrågan.

Strejkvarslet handlar om att facket reagerar starkt på det enda yrkande som Måleriföretagen lagt. Arbetsgivarsidan vill förändra betalningsmetoden för mätningsavgiften. I dag betalas den solidariskt av alla företag men de vill att den ska betalas av de företag som använder sig av ackord.
– Medlarna presenterade en nedbantad version som innebar att vi skulle sätta oss i arbetsgrupp. Men det var inget vi kan gå med på, säger Peter Sjöstrand som anser att detta är ett steg av arbetsgivarsidan för att på sikt få bort ackordet.

Ytterligare en arbetsgrupp föreslog medlarna angående restid som arbetstid som också var ett yrkande från facket och den hade facket kunna sagt ja till.
– Motparten har ju bara haft ett yrkande, medan vi haft flera. Det gör ju att det blir en konstig diskussion. Vi har ju inte haft så mycket att laborera med om man säger så.

Måleriföretagen skriver i ett pressmeddelande att medlarna presenterade ett väl avvägt bud för bägge parter.
– Måleriföretagens enda yrkande handlar om hur debiteringen av mätningsavgiften ska gå till. Vi har vid flertalet tillfällen påpekat att vi vill ha ackordet kvar som huvudlönesystem., säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.
Ackordslönesystemet är historiskt målarnas huvudlönesystem. I dag mäts drygt 30 procent av jobben, men 70 procent av medlemmarna jobbar på ackord någon gång varje år. Om det här förslaget skulle gå igenom är Målareförbundets uppfattning att företag slutar mäta eftersom en snedfördelning i konkurrensen uppstår om bara vissa ska betala kostnaden.

Parternas gemensamma bolag, Målerifakta, mäter ackordsjobben. Måleriföretagen är övertygad omm att bolaget kan sänka avgifterna med nya digitala metoder och förändrat arbetssätt. Dessutom har Målerifakta gjort stora vinster flera år uppger Måleriföretagen.

Strejken bryter ut fredag 8 april klockan 05:00 på 34 arbetsplatser och ytterligare fyra företag. Den 22 april omfattar strejken ytterligare företag. Beslutet att säga nej till medlarnas bud var förankrat och godkänt av 6F:s förhandlingsdelegation. Byggnads tar ut 2 600 medlemmar i strejk den 12 april. Även den konflikten handlar om ackordet. Fackförbundet Seko som också ingår i 6F har varslat om strejk på telekom-området.

Helena Forsberg