Stefan Cedermark. Foto: Helena Forsberg

– Vi har gjort en lyckad avtalsrörelse eftersom vi fick igenom våra högst prioriterade mål, säger Stefan Cedermark ansvarig för Lackavtalet inom Målareförbundet.

Förhandlingsdelegationen för lack hade bestämt sig för att alla pengar skulle läggas på lön för att få till reallöneökningar för sina medlemmar. Av den anledningen prioriterade de bort ett yrkande som de tidigare hade om höjning av ersättningen vid övertid.
Avtalet ger 2,2 procent i ett 12 månaders avtal. Det innebär 3 kronor och 38 öre mer per timme, 592 kronor för de som går på månadslön.

Målareförbundet vill för lackerarna, i likhet som för målarna, ha ett arbetsmiljöavtal i kollektivavtalet. De kom en bit i detta avtal. Paragraf 20 i Lackavtalet har blivit en renodlad arbetsmiljöparagraf med inledande text om syfte och mål. Till paragrafen har det flyttats punkter som tidigare funnits på annan plats i avtalet. Dessutom har kraven höjts kring vad hälsoundersökningen ska innehålla.

Lackerare ska hälsoundersökas vartannat år, inget nytt. Tidigare har inriktningen varit att arbetsgivarna ska följa det som arbetsmiljörådet tagit fram om vad undersökningen ska innehålla. I nya avtalet formuleras det om till skall. Nu är det tvång att hälsoundersökningen  ska innehålla de kontroller som arbetsmiljörådet tagit fram.
– Det här är ett stort steg på vägen, säger Stefan Cedermark.

Nu måste arbetsgivarna ta skälig hänsyn till arbetstagarens familjesituation vid övertidsarbete står det i nya avtalet.
– Det kunde ha blivit bättre, men det var så vi nådde fram, säger Stefan Cedermark som är nöjd att det nu finns något för arbetstagaren att peka på när den ska hämta på dagis och ingen annan kan göra det.
– Vi vill ha in unga i yrket. Det ska inte vara ett hinder att ha barn och jobba i våra yrken.

– Det enda vi är missnöjda med är att vi inte nådde ända fram gällande graviditetspenningen, säger Stefan Cedermark.
Graviditetspenning är en ersättning från Försäkringskassan till gravida som inte kan jobba för fullt eftersom arbetet är fysiskt ansträngande eller riskfyllt. Målareförbundet fick, med motparten Måleriföretagen, som första förbund ett kollektivavtal där gravida som går hem med graviditetspenning likställs med föräldraledighet och omfattas av Lagen om anställningsskydd. Det innebär att uppsägningstiden inte börjar gälla förrän arbetstagaren börjar jobba igen. Detta ville inte MAF går med på men frågan hamnade i en arbetsgrupp.
– Att vi la den i en arbetsgrupp är främst för att motparten inte ska glömma bort den. Det här är en fråga som kommer igen, säger Cedermark.

Arbetstidens förläggning är fortfarande 6:30 – 16:30. Här fick inte MAF igenom sitt yrkande om möjlighet att lägga arbetstiden tidigare och senare.  Andra krav de hade, fick de igenom med lite omarbetning.
– Man kan göra andra överenskommelser om OB-ersättning, men endast efter lönerevision av lokal facklig organisation.
En del uppsägningstider har förändrats. Till exempel om företaget vill göra förändringar som påverkar arbetstider eller annat så ska arbetsgivare och arbetstagare vara överens. Om de inte är det så har uppsägningstiden tidigare varit 1 månad, nu blir den 12 månader.

Stefan Cedermark berättar om konstruktiva förhandlingar med en helt annan stämning jämfört med Måleriföretagen. De senaste avtalsrörelserna har lackerna nästan bara fått löneavtal. Nu är förhandlingsdelegationen från Målareförbundet nöjda med att ha fått till en del bra förändringar.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se

 

Lackavtalet i korthet
2,2 procent på 12 månader.
592 kronor i månaden
En reglering med krav om vad en hälsoundersökning ska innehålla
Skälig hänsyn ska tas till arbetstagarens familjesituation vid övertidsarbete

 

Läs även om Målareförbundets krav

Läs även: Lackerare vill ha mer makt över sitt yrkesliv och privatliv

Läs även om MAF:S krav

Läs även: Lackavtal kräver strategi