• Jimmy Karlsson är ny ordförande och tf ombudsman i avdelning 8. Foto: Tomas Nyberg

 Avdelning 8 har valt Jimmy Karlsson till ordförande. Han är också anställd i sex månader som tillförordnad ombudsman.

När avdelning 8 hade sitt årsmöte valdes Jimmy Karlsson till ordförande. Hans företrädare Daniel Jansson finns kvar i avdelningsstyrelsen som sekreterare. Jimmy Karlsson är också anställd fram till 23 september som tillförordnad ombudsman på kontoret i Norrköping. Han kommer tillsammans med Nicklas Ringman att verka inom hela avdelningen. Avdelning 8 har tidigare haft två ombudsmän, men på senare tid har avdelningen betalat för att få hjälp från avdelning 1 och 6.
– Vi har sagt att vi behöver vara två i avdelning 8, säger Nicklas Ringman.

Nu pågår en utredning inom regionen hur bemanningen ska se ut.
– Vi har 1 200 medlemmar i avdelning 8. Det är svårt att hinna med det själv, säger Nicklas Ringman.
Regionen har ett samarbete där Johan Redén, ombudsman i avdelning 6, är kassör för de tre avdelningarna inom region 2.
Styrelsen för avdelning 8 består av Jimmy Karlsson, ordförande, Daniel Jansson, sekreterare, Johan Redén, kassör, ledamöterna Jörgen Fredriksson, Mats Nilsson, Conny Boman, Erik Hesse och studieorganisatör Stefan Lövstrand. Ombudsman Nicklas Ringman sitter med i styrelsen men utan rösträtt.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se