17-20 juni är det LO 28:e kongress. En kongress som är tänkt handla om full sysselsättning och lönebildning. På bordet ligger en mycket diger kongressrapport på 430 sidor. Den handlar om full sysselsättning, lönebildning och investeringar. Den heter ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner” och är skriven av Åsa-Pia Järliden Bergström, Claes-Mikael Jonsson och Sebastian de Toro.

På bordet ligger säkert också hundratals motioner. Från Målarnas kommer det 13 motioner. Målarnas är representerade av tre delegater, samt de personer som är valda i LO:s styrelse och repskap.

Senast LO hade en kongress var 2012. Då kom Karl-Petter Thorwaldsson in som ny ordförande efter Wanja Lundby-Wedin. Då kom också Tomas Baudin (Kommunal) in som vice ordförande och Torbjörn Johansson (Byggnads) in som avtalssekreterare.
Då togs också beslut om att alla LO-förbund skulle ha en ordinarie ledamot i LO-styrelsen. Mikael Johansson blev därmed den förste målaren som fick en ordinarie plats i styrelsen.

Hur ledningen ska se ut de närmaste fyra åren är oklart. Olika delar av LO ska vara representerade på något sätt. Att det finns en viss spänning mellan olika förbund om inflytande och LO:s arbetssätt är ingen hemlighet.


Läs mer: 
Vad tycker Målarnas representanter?

Målarnas motionerar om sänkt arbetstid

Förslaget till ny LO-ledning

Jonas Wallin, Elektrikerna: Viktiga vägval