• Jan-Olof Gustavsson valdes till revisor i LO. Foto: Tomas Nyberg

 Jan-Olof Gustavsson, vice ordförande och kassör i Målareförbundet valdes vid LO:s kongress till revisor.

Det var även förra kongressperioden en målare som hade uppdraget som revisor i LO, nämligen Lennart Borgkvist. Den tidigare kassören i Målareförbundet slutade i vintras med pension och ha nu även slutfört sitt uppdrag inom LO. Jan-Olof Gustavsson som tar vid var till i höstas ombudsman i Målarettan och kassör i region 2. Vid förbundsmötet valdes han till kassör i förbundet. Nu blir han alltså också LO-revisor.

– Det känns bra. Vi är ju näst minsta förbundet och det finns inte så många förtroendeuppdrag så det är ju hedrande, säger Jan-Olof Gustavsson.
Som revisor ska Jan-Olof Gustavsson kolla upp att styrelsen gör det kongressen beslutat.
Som en följd av detta kan Jan-Olof Gustavsson inte sitta med i LO:s styrelse eller representantskap. Därför går nu Martin Svensson, in som 3:e suppleant. Martin är ordförande i avdelning 4 och sitter i förbundsstyrelsen. Representantskapet är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna. Det träffas två gånger om året och består av 100 ledamöter.