• – Ett LO som haft en tuff tid har tagit en del tydliga beslut, säger Mikael Johansson. Foto: Tomas Nyberg

  • – Sprickan i LO har täppts till nu, men vi får se hur det ser ut om några månader, säger Mats Eriksson. Foto: Tomas Nyberg

  • – Vi har sedan tidigare ett beslut om tredelad föräldraförsäkring som inte har uppfyllts. Vi måste gå direkt på att den ska delas lika mellan föräldrarna, säger Jan-Olof Gustavsson om den för LO viktiga jämställdhetsfrågan. Foto: Tomas Nyberg

  • Martin Svensson var på sin första LO-kongress och tycker att det finns en tydlig linje hos LO för arbetstillfällen och jämlikhet. Foto: Tomas Nyberg

  • – Den största debatten var om visstiden ska bort genom lagändring eller förhandling. Jag har svårt att förstå varför Metall reserverade sig mot beslutet, säger Peter SJöstrand. Foto: Tomas Nyberg

  • – Jag argumenterade för att visstiden ska bort ur lagen, en samtyckeslag och utökade resurser till stipendiefonden. Det angående stipendiefonden fick vi inte igenom, säger Stefan Johansson. Foto: Tomas Nyberg

 

 – Det finns en tydlig linje vad LO vill för att skapa arbetstillfällen, jämlikhet och jämställdhet, säger Martin Eriksson Målareförbundet avdelning 4 efter LO:s kongress som hade just temat ”Investera för jämlikhet”.
En annan stor fråga var den spricka som blev tydlig när samordningen i avtalsrörelsen uteblev, hur ser framtiden ut för LO?

Över 300 ombud från 14 fackförbund möttes i Folkets hus i Stockholm för att mejsla ut det viktigaste fackföreningsrörelsen ska arbeta med de närmaste åren. På plats fanns sju ombud från Målareförbundet.
– Det har varit en kongress med väldigt god stämning, ett LO som haft en tuff tid har nu tagit en del tydliga riktningsbeslut, säger Mikael Johansson Målarnas ordförande som också sitter i LO:s styrelse.

Att alla förbund varit uppe och pratat om vikten av samordning kommer underlätta det fortsatta arbetet menade han.
Målarnas vice ordförande Jan-Olof Gustavsson håller inte med:
– Det är ingen större sammanhållning än innan. Splittringen syntes i visstidsfrågan. Det är industriförbunden som har sin egen linje, säger Jan-Olof Gustavsson.

Läs mer: Krav om lagändring för att få bort visstid

Innan kongressen var Stefan Johansson, valt ombud från avdelning 1, irriterad på frågeställningen om alla förbund fortsättningsvis ska ha en plats i LO:s styrelse. Det togs inget beslut i frågan utan det ligger med i den utredning om LO:s framtida roll och organisation som ska göras fram till nästa kongress 2020. När Stefan Johansson sammanfattar fyra dagars kongress säger han så här:
– Kongressen har tagit LO ett steg åt vänster. Närmare arbetarna och vår roll som blåslampa i det fackligt-politiska arbetet.

Kongressen beslutade att LO ska verka för en individuell föräldraförsäkring, det vill säga att hälften av dagarna med föräldrapenning viks åt vardera föräldern, utan möjlighet att föra över dagar till den andre. Frågan ska prioriteras. Redan 2004 tog LO-kongressen ställning för en tredelad föräldraförsäkring. l årets kongressrapport stod att föräldraförsäkringen ska individualiseras helt, med en tredelning som ”ett första steg”. Ombuden fick kongressen att gå längre än så:
– Vi måste gå direkt på individuell föräldraförsäkring istället för först en tredelad. Det tar för lång tid annars, sa Jan-Olof Gustavsson, en av många talare i den här frågan.

Målarnas motion för att få LO ta ställning för lagstadgad sänkt normalarbetstid fick inte gehör. LO har en arbetsgrupp som sedan 2014 utreder frågorna om arbetstid. Ett eventuellt ställningstagande för kortare arbetstid eller mer semester skjuts på framtiden. Från förbundsmötet 2014 fanns ett beslut att Målareförbundet skulle ta frågan till LO.
– Nu har vi gjort allt som står i vår makt, säger Peter Sjöstrand, vice ordförande.
Han säger att ju längre kongressen gick blev styrelsen mer lyhörd på det som sades i salen. Det resulterade i att motioner gick från att bli besvarade till bifall i flera fall. Ett sådant fall var i frågan om samtyckeslagen. LO:s styrelse hade först föreslagit att motionen skulle anses besvarad men ändrade sig under debattens gång och yrkade bifall. Det innebär att en enig kongress beslutade att LO ska verka för att samtyckesregel förs in i sexualbrottslagstiftningen. Här var Stefan Johansson en av talarna. Han tycker att Målareförbundet trots sin storlek, näst minsta förbundet, tog plats i debatterna.

Läs mer:
Krav om lagändring för att få bort visstid
Beslut i korthet från LO-kongressen