• LO-kongressen samlade 400 ombud från 14 fackförbund och de valde om Karl-Petter Thorwaldsson som ordförande. En av de mest intensiva debatterna handlade om hur man på bästa sättet får bort den allmänna visstiden i Las. Foto: Tomas Nyberg

 LO ska verka för att regeln om Allmän visstid tas bort ur Las. Det beslutade LO-kongressen i helgen efter en lång debatt.
Det var den fråga som tydligaste delade kongressombuden. På ena sidan stod industriförbunden, på den andra sidan stod bland annat Kommunal och Handels, ivrigt påhejade av bland annat Elektrikerna. Målarnas ombud var delade i frågan.
Debatten handlade om hur man på bästa sätt kan jobba för att få bort regler om allmän visstid.

Den borgerliga regeringen införde för några år sedan regeln om allmän visstid i Las. Något som försämrat situationen på många arbetsplatser inom bland annat Handels och Kommunal. Det har bland annat möjliggjort att arbetsgivare kan ha så kallade sms-jobb.
Från fackföreningsrörelsen hade man hoppats att den rödgröna regeringen skulle ta bort regeln om Allmän visstid från Las efter regeringstillträdet 2014. Men regeringen hänvisade till arbetsmarknadens parter.

Från flera fackförbund har man stridit för att lösa frågan i avtalsrörelsen utan framgång. Men från Handels och Kommunal menar man att det är kört avtalsvägen. Därför krävde man från flera fackförbund att LO skulle verka för att regeln tas bort ur Las.
– Det här är viktiga beslut för tryggare anställningar. Sedan allmän visstid infördes av den borgerliga regeringen har de osäkra jobben blivit än mer osäkra. Anställningsformen måste bort, sa Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Men flera förbund var motståndare till att LO skulle agera om en förändrad lag. Man förordade att man skulle lösa frågan i kollektivavtalen. Från IF Metalls sida varnade man för att låta politikerna besluta. Med ändrad politisk majoritet så kan en ny lagändring ske, menade man.

Även Målareförbundets ordförande Mikael Johansson är oroad över att lämna över till riksdag och regering att reglera arbetsmarknaden. Mats Eriksson, valt ombud från region 3 och ordförande i avdelning 9, tycker att förbunden ska visa solidaritet kring frågan i förhandlingar i stället. Det hade varit en otrolig samordningsmöjlighet i nästa avtalsrörelse.
– Vissa förbund klarar inte att få bort allmän visstid på egen hand, men tillsammans klarar vi allt.
Han var till en början kluven i frågan, han vet att det kostar i förhandling att få bort den.
– Men öppnar vi upp Las kan det ge bakslag. Det blir ping-pong beroende på vilken regering vi har.
Mats Eriksson tog inte plats i talarstolen, något han efteråt ångrade:
– Jag kunde inte sova på kvällen för jag ångrade att jag inte gick upp i talarstolen.

Stefan Johansson, valt ombud region 2, argumenterade från talarstolen för motionen att gå lagvägen. Han tycker inte man ska utesluta någon väg för att få bort den här avarten av anställningsform.
LO:s styrelse ville få bort de otrygga visstidsanställningarna genom förhandlingar mellan parterna och genom avtal. Kongressens majoritet gick dock på motionärernas linje och krävde att Las förändras.
Peter Sjöstrand, Målareförbundets förhandlingschef och vice ordförande, förvånades över att IF Metall reserverade sig mot beslutet.
– Jag har svårt att se att man reserverar sig mot LO:s högsta beslutande organ. Det har ju inte begåtts något formaliafel.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se
Per Eklund

Läs mer:
Beslut i korthet från LO-kongressen
”Kongressen har tagit LO ett steg åt vänster”