• Martin Svensson, avd 4, region 1, vald ledamot:
  – Viktigast tycker jag är jobben och arbetsmarknaden. Infrastruktur och byggnation. Foto: Tomas Nyberg

 • Stefan Johansson, Målarettan, region 2, vald ledamot:
  – Det finns många viktiga frågar att diskutera. Allt från hur vi ska driva mot politiken kring arbetsmarknadslagstiftningen för att få bort den allmänna visstiden till den interndemokratiska fördelningen. Men en av de frågor jag bryr mig om är den motion som har kommit in där LO ställs att utreda om samtliga LO förbund har en plats i LO-styrelsen. Detta upprör mig väldigt mycket då jag tycker att samtliga LO förbund, även Målareförbundet ska ha en rättighet att demokratiskt vara med även att antalet medlemmar inte är så pass mycket.

 • Per-Arne Kjellström. förbundsstyrelsen, LO:s representantskap:
  – Den svenska modellen. Foto: Tomas Nyberg

 • Jan-Olof Gustavsson, vice förbundsordförande, LO:s representantskap:
  – Sysselsättning tillsammans med hur vi ser till att svenska avtal ska tillämpas i Sverige. Foto: Tomas Nyberg

 • Mikael Johansson, Förbundsordförande, LO-styrelsen:
  – Det finns många frågor som är viktiga bland andra våra egna motioner. Om jag ändå måste välja så är det behandlingen av den stora kongressrapporten Full sysselsättning solidarisk lönepolitik jag ser mest fram emot. Jag kommer själv att vara en av styrelsens fördragande på motionerna, och har bland annat ansvar för lönebildning och lönepolitik. Foto: Tomas Nyberg

 • Mats Eriksson, avd 9, region 3, vald ledamot:
  – Det finns så mycket som är viktigt att diskutera, men om jag ska välja ut några:Full sysselsättning – jobb åt alla! Rättvisare löner – klyftorna ökar mellan rik och fattig! Ordning och reda – Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad! Foto: Diana Oldenburg

 

 LO-kongressen startar fredag 17 juni och pågår till måndag. Målarna är representerade av sju personer här i bildspelet kan du läsa vad dina representanter tycker är viktigast att diskutera på kongressen.

Målare på kongressen:

Ordinarie ledamöter: Martin Svensson (avd 4, region 1), Stefan Johansson (Målarettan, region 2) Mats Eriksson (avd 9, region 3)

LO:s representantskap och styrelse: Mikael Johansson, Peter Sjöstrand, Jan-Olof Gustafsson och Per-Arne Kjellström.

Utöver dessa tillkommer Lennart Borgkvist, Målarnas tidigare vice ordförande, som är L0 revisor, ett uppdrag han lämnar vid denna kongress.

Suppleanter: Daniel Jansson (avd 8), Anders Andersson (avd 3), Stefan Hven (avd 6), Robin Johansson (avd 2), Niklas Exinge (avd 6)

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se