• Stor del av förbundsmötet ägnades åt grupparbeten om förbundets framtida organisation. Här diskuterar från vänster: Roger Westman, avdelning 5, Torbjörn Edsbrand, Mätarnas rikssektion, Peter Strömberg, avdelning 3 och Ingemar Larsson, avdelning 9. Foto: Helena Forsberg

 • Jimmy Karlsson, avdelning 8:– Inget är väl egentligen orealistiskt, allt går. Men en uppgång i Byggnads känns otänkbar. Demokratiutredningen borde vara klar och en del av beslutet. Foto: Helena Forsberg

 • Joakim Nexbo, avdelning 2:– Jag tror vi måste göra mer. Jag är för ett organisationsnummer för att sen kunna gå ihop till ett 6F-förbund. Foto: Helena Forsberg

 • Johan Redén, avdelning 6:– Vi samordnar avdelningarna i region tre och har gemensam kassör men frågan om att bli en avdelning har vi inte diskuteras. Att vi är ett yrkesförbund är en styrka. Jag känner att det är styrt mot ett organisationsnummer, kan vi inte börja med att slå ihop våra pengapåsar. Foto: Helena Forsberg

 • Lars Husberg, avdelning 5:– Vi har ett bra regionssamarbete i region 3 så jag tror vi skulle kunna vara en avdelning. Avstånden är förstås ett problem. Det blir nog svårt att få förtroendevalda. Foto: Helena Forsberg

 • Micke Magnusson, avdelning 6:– Tre avdelningar sparar mycket pengar. Sen är frågan vad det gör med demokratin. Foto: Helena Forsberg

 • Per-Arne Kjellström, avdelning 1:– Ett organisationsnummer behöver utredas. Då tar förbundskontoret över arbetsgivaransvaret för all personal. Finns det kompetens för det? Foto: Helena Forsberg

 • Ronny Johansson, avdelning 3:– En uppgång i Byggnads är otänkbart. Jag är avskräckt efter närkontakt. Det finns bra komponenter men det är mycket som inte är bra. Med bara tre avdelningar tror jag vi skulle tappa förtroendevalda. De som inte får plats i avdelningsstyrelsen vill nog inte gå tillbaks i sektionen. Foto: Helena Forsberg

 • Ulf Sundin, avdelning 2:– Det behövs mer siffror och svart på vitt vad de olika alternativen får för konsekvenser. Nu känns det som vi bara sätter fingret i luften och känner åt vilket håll det blåser. Foto: Helena Forsberg

 • Förbundsmötets deltagare samlade på Rönnebergs kursgård, Lidingö. Foto: Helena Forsberg

Framtidsfrågor stod i fokus när Målarna hade förbundsmöte. Även om medlemsantalet har börjat öka behöver förbundet se över hur det ska vara organiserat i framtiden.

Årets förbundsmöte var historiskt, det första i sin nya form. När det för ett år sedan beslutades om kongress var fjärde år är följden också att de årliga förbundsmötena kommer att hållas i mindre skala – både avseende tid och antal delegater.

Det stora arbetet var ett utskottsarbete som skulle ge förbundsstyrelsen en fingervisning om vilka alternativ till omorganisation som är mest relevant att utreda vidare. Vid förbundsmötet 2017 ska ett beslut tas om förbundets framtida organisation som ska kunna börja gälla 1 januari 2018.

Målareförbundets intäkter kommer från medlemsavgifter, finansiella intäkter och särskilt tillägg måleri. Särskilt tillägg måleri är en avgift i form av procent på målarens lön som arbetsgivaren betalar för att bidra till utgifter rörande yrkesutbildningen och måleriutveckling. Den avgiften kommer att fasas ut för att 2022 vara borta. Målareförbundet har en längre tid anpassat organisation för att möta bortfallet.

Nu står förbundet inför en organisationsförändring för att förbättra medlemsservicen, bättre hävda medlemmarnas intressen i debatten, öka styrkan i avtalsförhandlingarna och öka effektiviteten i organisationen.

I grupper diskuterades de olika alternativen. Vid redovisningen sammanställdes också vilket eller vilka alternativ som inte var realistiska, vilka som behöver utredas, vilka som är otänkbara. Grupperna svarade också på vilket alternativ som de bedömde vara mest trovärdigt och hur förbundsstyrelsen ska jobba vidare.

Sammantaget ansåg de flesta att alternativet ett organisationsnummer och alternativet med tre avdelningar var de mest trovärdiga förändringarna. En uppgång i Byggnads ansågs av många otänkbart. Vid en uppgång i annat förbund måste också hänsyn tas till lackerarna. Mötet ansåg att förbundsstyrelsen ska utreda vidare om besparingar inom nuvarande organisation, tre avdelningar och ett organisationsnummer. Många utredningar finns redan och kan uppdateras med nuläget. Delegaterna på förbundsmötet vill se siffror och underlag. De vill att demokratiutredningen ska vara klar och användas i arbetet med ny organisation. De vill ha en kartläggning av konsekvenserna med olika alternativ. Förbundsstyrelsen uppmanades att vara öppen för nya alternativ.

Ordförande Mikael Johansson avslutade mötet med att konstatera att Målareförbundet är LO:s äldsta förbund och det är inte tack vare att de gömt sig i buskarna.
– Vi har alltid haft förmågan och modet att förändra oss så det blir rätt.

Huvudalternativ

 • Besparingar inom nuvarande organisation
 • Tre avdelningar
 • Ett organisationsnummer
 • Uppgång i Byggnads
 • Sammanslagning med annat/andra förbund