Förra hösten hade Målareförbundet sin allra första träff för det kvinnliga nätverket. Den andra träffen hölls under våren. De centrala konferenserna ska hållas en gång om året och kom lite tätare inpå nu efter samordning med Byggnads tjejer i NÄTA. Vid en kvällsaktivitet möttes kvinnorna från de båda facken.

– Det uppskattades från båda håll och är något vi kommer jobba vidare med, säger Matilda Bodsunder som är ansvarig för MIRA.

Om det är någon vi vill få in måste vi också tala för den. Så gör ju karlarnas så varför ska inte vi kunna göra det?

Matilda Bodsunder

Ett av målen är att alla avdelningar detta år ska ha ordnat en lokal träff. I norr ser Matilda Bodsunder en naturlig möjlighet att samarbeta med NÄTA.

– Avstånden är så långa så det behöver ordnas träffar på olika platser men då blir man inte så många. Genom samverkan med NÄTA kan fler kvinnor mötas på träffarna.

De flesta avdelningar har redan haft någon form av lokal träff och även bildat lokala nätverk. De som återstår fick under konferensen tips på hur man kan ta hjälp av regionen eller samarbeta med andra förbund.

Under konferensen höll föreläsare i pass om härskartekniker och normer. Deltagarna fick prova olika härskartekniker, vilket var en ögonöppnare.

– Många kände igen sig från att vara utsatt men också att vi kanske använder oss av det i hemmet.

Det fanns önskemål om ett namn på nätverket som inte skulle vara laddat. Kvinnorna upplevde att just kvinnligt nätverk innebar att de fick börja försvara sig. Varför ska ni ha en egen grupp
Då ska vi ha ett manligt nätverk. Ska ni prata tamponger och så vidare låga kommentarer har förekommit.

Namnet MIRA står för Målinriktade, Inspirerande, Respekterade, Accepterande.

När allt funkar löses Mira upp. Men nu behövs det.

Matilda Bodsunder

I höstas sattes målet att det ska finnas kvinnor som förtroendevalda i alla led. Det ska börja nu och inom 10 år ska en kvinna finnas med i förbundsstyrelsen. Avdelningarna har i år haft sina årsmöten, men någon större förändring syns inte till. Men nu är kvinnorna redo att ta plats.

– Vi har pratat om när det är stoppdatum för olika nomineringar. Vi ska ta plats i valberedningar för att vara med och påverka. Vi ska också våga prata för varandra, säger Matilda Bodsunder.

– Om det är någon vi vill få in måste vi också tala för den. Så gör ju karlarnas så varför ska inte vi kunna göra det?

Mira vill att kvinnor ska vara representerade i alla demokratiska led och spegla bilden av medlemskåren. Kvinnorna ska också i större utsträckning ta på sig uppdrag som medbestämmandeombud och skyddsombud.

– När allt funkar löses Mira upp. Men nu behövs det.