– Det är positivt med en skärpning. Jag skulle dock önska att den kunde gå ännu längre, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson om Regeringens förslag till ny lag om offentlig upphandling.

Målareförbundet har tillsammans med andra fack varit initiativtagare till ”Vita jobb” i kommunerna. Mikael Johansson slår fast att Målareförbundet inte är nöjda förrän svenska kollektivavtal gäller på alla arbetsplatser i Sverige. Fackförbundens arbete med att ligga på kommunerna om att ställa krav om schyssta villkor, högra än de som finns i lagförslaget, kommer att fortsätta.

Mikael Johansson anser inte att lagförslaget är tillräckligt i avseendet att det finns en begränsning för storleken på upphandling.
– I samma ögonblick en offentlig myndighet bestämmer sig för att köpa en tjänst borde det vara självklart med kollektivavtal och det oavsett om det handlar om en entreprenad på 5 000 kronor eller 500 000 kronor.

Målarnas ordförande vill också se mer krav på hur man ska kontrollera att entreprenören lever upp till det avtalade. Detta skulle vara enklare om det krävdes kollektivavtal för då gör facket avtalskontroll. Saknas kollektivavtal måste den upphandlande myndigheten kontrollera de kollektivavtalsenliga villkoren.
– Vår uppgift är att se till att det finns kollektivavtal för alla. Vi kommer fortsätta trycka på hos kommuner och landsting.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se