Med en god stämning i arbetslaget är det roligare att jobba och resultatet blir bättre. Från vänster Anders Moberg, Jonas Fryksdahl, Benjamin Buljic, Jonas Kyldahl, Jonny Bogren och Linnéa Tornberg.

För tre år sedan fick WH-bolagen AB i Västra Frölunda en ny företagsledning. Den bestämde sig för att förändra kulturen inom koncernen och kallade till ett möte med de cirka 100 anställda förra året. I koncernen ingår Olof Leanders Måleri AB, WH Rör, WH Byggservice, Ljungbloms Elektriska och golvfirman Mattiné.
– Vi vill bygga en företagskultur där vi är hundraprocentigt socialt kompetenta mot våra kunder och mot varandra inom koncernen. Det gör vi genom att satsa helhjärtat på personalen och ha så lite hierarkier och revirtänkande som möjligt i vår verksamhet, säger Thomas Larsson, vice vd för WH-bolagen AB.

Företagsledningen fick ett positivt gensvar på mötet av hantverkarna. Eftersom öppenhet är en viktig del i förändringsarbetet fick de anställda lämna in synpunkter på hur de upplever sin arbetssituation och vad de tycker behöver förändras. Allt som allt blev det en sammanfattning på 28 sidor med åsikter som företagsledningen fick att bita i.
– Det är viktigt att vi tar det som sägs på allvar, understryker Thomas Larsson.

De beslöt även att anmäla sig till tävlingen Great place to work med sikte på att bli Sveriges bästa arbetsplats 2020. Ett gemensamt mål stärker sammanhållningen på jobbet. Grunden i den nya kulturen är engagemang, kompetens och gemenskap.
– Alla har fått en enkät med frågor via sin mobil från Great place to work. Intresset är stort. Det blev en väldigt bra svarsfrekvens. Hela 96,3 procent deltog i undersökningen trots att den tog ganska lång tid att svara på. För mig tog det 40 minuter, berättar Benjamin Puljic, servicemålare på Olof Leanders Måleri.
Nu ska enkätsvaren sammanställas och om någon månad kommer de att få reda på resultatet. Då får de också veta på vad som behöver göras för att de ska kunna gå vidare med arbetet.

Att utveckla en företagskultur är inte gjort på en kafferast. Men viljan finns. Det råder det inga tvivel om. Företagsledningen har anlitat en beteendevetare för att förbättra sammanhållningen och kommunikationen. I projektet ingår att regelbundet ta reda på hur nöjda medarbetare och kunder är. Det görs genom det man kallar NKI- Nöjd kundindex och NMI- Nöjd medarbetarindex. Efter avslutat arbete åker man ut till sina kunder och gör en utvärdering för att få veta vad som var bra och vad som var mindre bra i arbetets utförande. En del förändringar har redan börjat ge resultat
– Förr upplevde jag att varje företag skötte sitt inom koncernen. Jag tycker vi har blivit bättre på att lyssna på varandra. Nu är det mycket lättare att samarbeta, menar Benjamin.

Han har nyligen blivit huvudskyddsombud och upptäckte en del brister på ett stort renoveringsprojekt i Lundby.
– När vi skulle börja arbeta märkte vi att det saknades brandsläckare och första hjälpen, men det blev snabbt åtgärdat. Jag fick gehör från arbetsledningen direkt, säger Benjamin.
Hans kollega Jonny Bogren har också märkt en förändring:
– Det har blivit bättre med både framkomlighet och samordning. Vi får mer hjälp av de andra hantverkarna numera, menar han.

Ett led i projektet är att förbättra kommunikationen mellan olika yrkeskategorier inom koncernen. Därför har man satsat på gemensamma utrymmen och aktiviteter.
Golvläggaren Kalle Lundgren uppskattar de förändringar som skett hittills:
– Den största skillnaden tycker jag är att vi fått nya lokaler där vi kan äta lunch och fika. Nu sitter både hantverkare och kontorspersonal tillsammans. När man träffas och lär känna varandra blir kommunikationen bättre. Vi har en fantastisk företagsledning, framhåller han.

För att öka förståelsen ytterligare kommer man även att byta jobb med varandra tillfälligt.
– Det är viktigt att kontorspersonalen förstår målarnas situation. Att det kanske inte alltid är så lätt att lämna in uppgifter till kontoret via mobilen när man befinner sig ute på en byggarbetsplats med allt vad det innebär. Och att målarna förstår vilka problem kontorspersonalen har att tackla, säger Anders Moberg, avdelningschef på Olof Leanders Måleri AB.

Men att skapa en ny företagskultur innebär naturligtvis också en del problem. Alla är kanske inte beredda att ändra sig och acceptera att de gamla hierarkierna monteras ned. En del har sagt upp sig självmant. Andra har blivit avskedade.
– Det hänger väldigt mycket på arbetsledarna. Vi ställer oerhört stora sociala krav på våra medarbetare. Alla orkar inte med att vara engagerade och vi var medvetna om att en del skulle falla ifrån, säger Thomas Larsson.

De som är kvar trivs desto bättre. Golvläggarna har börjat med friskvård. Nu har det spridit sig till de andra hantverkarna. Många av dem tränar en timma i veckan – på arbetstid. De som är intresserade kan få en personlig tränare som ger dem ett individuellt utarbetat program i yoga, spinning, styrketräning eller något annat. Och de som behöver massage för att motverka stelhet och muskelvärk kan få det.
Jonas Kyldahl blev anställd som snickare i företaget för ett år sedan.
– Jag hann knappt börja jobba förrän vi blev bjudna på en STCC-tävling i Stockholm. Vi bodde på hotell och fick dela rum med andra hantverkare. Det gjorde att vi fick bättre kontakt med varandra. När man får något av företaget känner man att man vill ge något tillbaka, säger han.

Snickarna uppskattar dialogen mellan hantverkarna.
– Det tar ett tag att lära känna varandra. Men nu är det roligare att gå till jobbet och resultatet av det man gör blir bättre, konstaterar Jonas Frykdahl.
Visst finns det fortfarande saker som behöver förbättras menar snickarna, som tycker det vore bra om det infördes måndagsmöten så att informationen blev tydligare.

Men projektet och engagemanget sträcker sig även utanför arbetsplatsen. Nu har företaget inlett ett långsiktigt samarbete med Stadsmissionen i Göteborg. De erbjuder gratis hantverkshjälp av en hantverkare från varje bolag en dag per år. Före jul bestämdes att man istället för att ge de anställda julklappar som man brukar göra, så skulle de anställda få möjlighet att köpa julklappar till behövande barnfamiljer.
– Det var jäkligt roligt att gå ut och handla julklappar och sedan lämna dem till Stadsmissionen, säger Anders Moberg.

Fotnot: WH-Bolagen AB har cirka 100 anställda och har sitt huvudkontor i Västra Frölunda. I bolaget ingår förutom Olof Leanders Måleri AB, WH Byggservice AB, golvfirman Mattiné, WH Rör AB och Ljungbloms elektriska AB.

 • Foto: Siv Öberg

– Ordning och reda är en grundförutsättning för en bra arbetsmiljö, säger Benjamin Puljic, som nyligen blivit huvudskyddsombud på Olof Leanders Måleri AB. Foto:

 • Linnéa Tornberg har jobbat ett år på Olof Leanders Måleri AB. – Vi har ett jättebra samarbete med andra hantverkare. Det gör att arbetet flyter bra, säger hon. Foto:

 • – Det blir mycket bättre med framkomlighet och samordning när vi har god kontakt med de andra hantverkarna, säger Jonny Bogren. Foto:

 • – Det är en speciell familjär anda på det här företaget, tycker Jonas Kyldahl. Foto:

 • Jag har jobbat fyra år på Olof Leanders Måleri. Det är en annorlunda arbetsplats på ett positivt sätt. Samarbetet fungerar bra och vi lyssnar på varandra, menar Benjamin Puljic. Foto:

 • – Med bättre kommunikation så ökar ansvarstagandet i alla led, menar Anders Moberg, avdelningschef på Olof Leanders Måleri AB. Foto:

 • Jonny Bogren uppskattar att det finns en öppenhet på företaget. …– Jag känner att jag kan säga till min chef det är något jag inte trivs med på jobbet, säger han. Foto:

 • – Vi har kommit en bit på väg, men allt går att förbättra, menar Jonas Fryksdahl. Foto:

 • Det går undan när Kalle Lundgren lägger golv. – Vi har en fantastisk företagsledning. Tack vare att vi fått nya lokaler där vi äter lunch tillsammans har vi lärt känna andra hantverkare och kontorspersonalen bättre, säger han. Foto:

 • – Det är kul att ha ett mål att se fram emot. Vi har jättebra samarbete och jag tror vi har en chans att det går bra i tävlingen, säger Linnea Tornberg. Foto:

 • – Vi har tagit hjälp av en beteendevetare för att förändra företagskulturen. Det hänger mycket på att komma bort från revirtänkandet och att arbetsledarna fungerar bra, säger Thomas Larsson, vd på WH-Bolagen AB. Foto:

 • Att bli Sveriges bästa arbetsplats är en utmaning som tar tid och kräver tålamod. Första etappen med enkätundersökningar är snart avklarad. Intresset bland hantverkarna är stort. Foto: Siv Öberg

 • Med en god stämning i arbetslaget är det roligare att jobba och resultatet blir bättre. Från vänster Anders Moberg, Jonas Fryksdahl, Benjamin Puljic, Jonas Kyldahl, Jonny Bogren och Linnéa Tornberg. Foto: Siv Öberg

 • Jag har jobbat fyra år på Olof Leanders Måleri. Det är en annorlunda arbetsplats på ett positivt sätt. Samarbetet fungerar bra och vi lyssnar på varandra, menar Benjamin Buljic. Foto:

 • Med en god stämning i arbetslaget är det roligare att jobba och resultatet blir bättre. Från vänster Anders Moberg, Jonas Fryksdahl, Benjamin Puljic, Jonas Kyldahl, Jonny Bogren och Linnéa Tornberg. Foto:

 • – Olika hantverkare har olika avtal och olika lön. Det påverkar givetvis statusen. Men det har blivit bättre. Vi känner att de lyssnar på oss målare numera, säger Jonny Bogren. Foto:

 • – Vi har blivit bättre på att lyssna på varandra och att samarbeta tack vare den nya satsningen i företaget, säger Benjamin Puljic. Foto:

 • Linnéa Tornberg arbetar på WH-Bolagens största projekt just nu. Renovering av 2200 kvadratmeter kvm kontorslokaler i stadsdelen Lundby på Hisingen. Foto:

 • Anders Moberg är avdelningschef på Olof Leanders Måleri AB. Men han är noga med att hålla kontakten med alla hantverkare när han besöker en arbetsplats. Foto: