Produktionen i Sverige har ökat med 4,5 procent på ett år från juli 2015 till juli 2016. Byggsektorn har ökat med hela 10 procent i juli.

Statistiska centralbyråns produktionsindex över näringslivet avser att mäta produktionen av varor och tjänster inom den privata sektorn i Sverige varje månad. Statistiken bygger på underlag från industri-, tjänste- och byggproduktionsindex. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Den senaste jämförelsen visar hur det såg ut i juli 2016 jämfört med samma månad året innan. Där går att se att byggsektorns volym har ökat med 10 procent. Om man tittar på perioden januari – juli 2016 och jämför med samma period ifjol är ökningen 14 procent.

Helena Forsberg