Tuppfajt och kartellbildning. Det anklagas facken inom 6F för. Målarnas ordförande Mikael Johansson slår tillbaks mot kritiken som Kommunals tidigare ordförande Annelie Nordström framfört i tidningen Arbetet.

Där påstår hon att tuppfajten med 6F i spetsen står i vägen för ett starkt LO och att det är en kartellbildning inom LO med industriförbunden i ett läger och 6F i ett annat, därtill en del andra förbund som guppar löst. Hennes bild är också att 6F som samarbetar om så mycket väljer att inte enas i ett enda förbund för det skulle minska deras makt i LO från fem mandat till ett.

Målarnas ordförande Mikael Johansson tycker att hennes kommentarer känns konstiga och hör hemma i avdelningen trams.
– Facken inom industrin har en konstellation sedan länge som är välkänd. På samma sätt finns 6F som också funnits ett tag nu och är känd. Jag har svårt att se någon tuppfajt i den betydelsen att det ska vara manligt dominerade förbund som fajtas mot varandra.

Mikael Johansson tycker det är märkligt att rikta kritik mot 6F samtidigt som det var Metall, GS och Kommunal som inte gick med på LO:s förslag till samordning. Enligt Mikael Johansson är LO förbunden enade om vad man vill uppnå med inte vägen dit. Ett av målen är att halvera löneskillnaderna mellan kvinnor och män fram till 2028. Målarna som inte ens har yrkesgrupper som skulle gynnas av en låglönesatsning tycker ändå att det är rätta vägen att gå med generella låglönesatsningar till exempel genom ett kronpåslag som komplement till procenten, medan Kommunal ville ha en riktad satsning på undersköterskorna.

Påståendet att 6F inte bildar ett gemensamt förbund för att behålla sin makt i LO kallar han trams för ingen organiserar sina förbund efter röstantal.
– 6F är inte bildat med annat syfte än att göra det bästa för sina medlemmar. Ett av huvudsyftena är att stärka LO, vi är inte en konkurrerande organisation, säger Mikael Johansson.
– Den här kritiken riktas bara mot oss. Inte mot industriförbunden där Metall, GS och Livs samarbetar flitigt.

Mikael Johansson håller fast vid vad han tidigare sagt. Det var en tragedi för svensk fackföreningsrörelse att det inte blev någon LO-samordning. När han summerar gick inte avtalsrörelsen lika illa som den hade kunnat göra. Nu är förhoppningen och inställningen att få en samordning i avtalsrörelsen 2017.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se