När Målareförbundet nu förbereder sig för avtalsrörelsen 2017 har det precis avslutat en avtalsrörelse fylld av konflikter med en av motparterna – Måleriföretagen. Relationerna är sargade och misstron mellan parterna finns kvar. Det råder inget tvivel om det.

I debattartiklar och till viss del även nyhetsartiklar beskrivs Målareförbundet som ett av förbunden som är radikaliserade, att de strejkar i tid och otid. Målarnas ledning är märkbart irriterad över en bild som de anser är felaktig.
– Vi får gå tillbaks till 30-talet för att hitta en stor konflikt, säger Peter Sjöstrand Målarnas avtalssekreterare.

I Sveriges storstrejk 1980 var målarna lockoutade och 1998 gick de ut i en begränsad strejk för Fastigoavtalet. Den omfattande strejk som Målareförbundet gick ut i 2016 är ovanlig.
– Måleriföretagen gick till öppen strid om vårt ackordslönesystem i en tid när det går bra för branschen. Att Målareförbundet då väljer att gå ut i strejk är inte radikalisering utan vårt uppdrag, säger ordförande Mikael Johansson.

Målareförbundet har en avtalsplattform som sträcker sig till 2028. I den blickar fackförbundet långsiktigt för att ha en röd tråd.
– Det är en karta att orientera sig efter. Vi har en lång lista med krav. Alla går inte igenom med en gång. Varje avtalsrörelse är ett delmål, säger Peter Sjöstrand.

Efter denna avtalsrörelse kan en del bockas av och andra punkter finns kvar att jobba vidare med. Inför avtal 2016 gjorde förbundet ett omfattande demokratiskt arbete där medlemmarnas förslag samlades in. Förslagen sorterades och prioriterades vid avtalsråd. Det arbetet ligger till grund även för avtal 2017.
– Reallöneökningar är basen sen finns det en del annat som grädden på moset, säger Peter Sjöstrand.
Riktade höjningar i ackordsprislistan är en fråga som medlemmarna tycker är viktig.
– Det behövs två för att dansa tango. Vi var på vippen att lyckas men nu finns i alla fall en partsgemensam arbetsgrupp.

Pensionen är en fråga som förbundet kommer att driva vidare och att även kvinnor som går hem med graviditetsersättning ska omfattas av den extra pensionsinsättningen. Förbundet vill att den nya utbildningsplanen ska skrivas in i kollektivavtalet. En ny utbildningsplan finns. Men istället för att få in den i kollektivavtalet valde Måleriföretagen att låta den gamla leva kvar. Övriga krav gäller arbetsmiljö, integritet, arbetskläder, reseavtalet och Gröna listan §38.
– Vi kommer vidareutveckla de avtalsförslag vi har sedan tidigare, säger Peter Sjöstrand.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se