• Anthony Högberg från avdelning 10 kollar in personalliggaren som det är lag om sedan 1 januari. Foto: Mats Eriksson

Gemensamma skyddsronder i region 3 ger kraft åt arbetsmiljöarbetet. I år var det arbetsplatser i avdelning 10 som punktmarkerades.
Region 3 med avdelningarna 5, 9 och 10 har god erfarenhet av att göra gemensam RSO. Varje år samlas avdelningarnas Regionala skyddsombud i en av avdelningarna för att göra skyddsronder. I år var det avdelning 10 som var värd. Målarna som får besök är väldigt positiva berättar Mats Eriksson som är ordförande i avdelning 9.
– Det blir ett väldigt tryck när vi samlas gemensamt och kan åka ut på många företag. Det sprider ringar på vattnet, säger Mats Eriksson.
Budskapet är att det är lika för alla. Lokala skyddsombud från flera företag var med ut i bilarna. Så var det aldrig i början men det har blivit mer och mer vanligt.
– Det öppnar upp. Skyddsombuden kan ställa frågor och dela erfarenheter.