Jämlikhetspris på 100 000 kronor tilldelas högstadiet i Nyköping som visat att det går att bryta en utveckling mot växande klyftor och segregation.
Skolan har återupprättat en skola för alla, en skola där varje klass blandas utifrån social bakgrund, härkomst och kön.
Hederspris på 10 000 kronor tilldelas författarna och utredarna Anders Nilsson och Örjan Nyström för att de i böcker och rapporter filosofiskt och politiskt behandlat jämlikhetsfrågan och visat på hur den skulle kunna vara utgångspunkten för en radikal jämlikhetspolitik.
Jämlikehetspriset delas ut av Jämlikhetsfonden stiftas av Katalys och idéhistoriker och f d kulturborgarråd Per Sundgren.
Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Katalys startades på initiativ av 6F – fackförbund i samverkan (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO).

Helena Forsberg