Det råder brist på utbildade hantverkare runt om i landet. Säljare toppar listan över bristyrken men hantverkare kommer på andra plats. En undersökning som ManpowerGroups gjort visar att 36 procent av arbetsgivarna i Sverige har svårt att hitta rätt kompetens.

Som skäl till att de inte hittar rätt kompetens uppger var tredje svensk arbetsgivare att medarbetare och kandidater saknar relevant erfarenhet, tätt följt av det faktum att det inte finns personer med rätt fackkunskaper. Orimligt höga lönekrav är däremot inga problem för de svenska arbetsgivarna; endast fem procent som uppger det som skäl till att de inte kan fylla kompetensluckorna.
– Nu gäller det för företagen att vidareutbilda och utveckla medarbetare i betydligt större utsträckning och mer systematiskt än tidigare, vilket tre av fyra svenska arbetsgivare nu gör enligt årets undersökning, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup i Sverige.
– Vi som vill hitta nya medarbetare behöver också ifrågasätta våra invanda föreställningar om vem som platsar och jobba mer innovativt med rekrytering, säger Lars Forseth.

Av de svenska arbetsgivarna uppger 75 procent att de jobbar med att erbjuda fortbildning och annan typ av utveckling för att möta kompetensbristen, men samtidigt säger 41 procent att de måste rekrytera externt för att möta behoven. Bara 13 procent menar att de har lönehöjningar som strategi medan 11 procent adderar andra typer av medarbetar-förmåner för att komma tillrätta med problemen.
Globalt uppger 40 procent av arbetsgivarna världen över uppger att de inte har tillgång till rätt kompetens – den högsta siffran sedan 2007. För Sveriges del är siffran 36 procent. Internationellt toppar utbildade hantverkare bristyrkena för femte året i rad. På andra plats kommer säljare. Ingenjörer är ett internationellt bristyrke och finns även med på den svenska tio-i-topp-listan. I Nord- och Sydamerika råder fortsatt stor brist på utbildade hantverkare och där är det Argentina som rapporterar de största kompetensproblemen.

Helena Forsberg

 

De största bristyrkena i Sverige 2016:
1. Säljare
2. Utbildade hantverkare
3. Tekniker
4. Finans- och redovisningspersonal
5. Chaufförer
6. IT-personal
7. Ingenjörer
8. Hotell- och restaurangpersonal
9. Mellanchefer
10. Lärare