Arbetsmiljöverket har en särskild föreskrift om gravida och ammande arbetstagare.

Där framgår vilka produkter som är farliga och förbjudna. Där finns också andra risker som din arbetsgivare är skyldig att bedöma och hitta lösningar så din arbetsmiljö blir säker.

För målare, oavsett gravid eller inte, är det också viktigt att läsa säkerhetsdatabladen för de produkter som används.

– Arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning, säger Douglas Strömberg, ombudsman i Målareförbundet som sitter i det partgemensamma arbetsmiljörådet.

Han tycker att det är bekymmersamt att arbetsgivarna ofta har en jättelåg kunskap och bristerna är på många håll stora även inom företagshälsovården.

LÄS ÄVEN: Ta din hälsa på allvar – så skyddar du dig

Thomas Lundsten, arbetsmiljöansvarig på Måleriföretagen, tycker att många företagare är duktiga på arbetsmiljö men vill att alla ska vara det. Det arbetar Måleriföretagen med och har en plan för.

– Andelen kvinnor ökar i branschen så det här måste vi kunna, säger Thomas Lundsten och säger att de tittar på vad de mer kan göra.

– Det stora problemet för oss i branschen är att informationen är bristfällig. Vi vet inte vad färgen gör med kroppen, säger Thomas Lundsten.

LÄS ÄVEN: Jobbet sliter – träning bygger upp

Håkan Löfstedt som är överläkare vid Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro betonar att det är försiktighetsprincipen som gäller vid svårbedömda risker.

Den gravida ska utsättas för så låg exponering som möjligt och undvika onödig exponering.

– Arbetsgivaren bör ha en generös inställning. Bara oron kan utsätta den gravida för stress som är skadlig för graviditeten, säger Håkan Löfstedt.

LÄS ÄVEN: Arbetsskadorna bland målare och lackerare ökar

Förutom kemikalier är tunga lyft, buller, arbete på hög höjd och vissa arbetsställningar faror vid en graviditet.

Det informationsmaterial som parterna i Måleribranschen håller på att ta fram utgår från regelverket i Arbetsmiljöverkets föreskrift.

Än finns inget datum när broschyren kommer att vara klart, men arbetet är i sitt slutskede.

Checklista: Gravid eller ammande

 • Meddela din arbetsgivare så tidigt som möjligt.
 • Arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning tillsammans med dig. Du kan också ta med dig skyddsombudet. Företagshälsovården och Arbets- och miljömedicin kan bistå med kunskap.
 • Arbetsgivaren har ansvaret att kraven i föreskriften uppfylls. Arbetet ska anpassas.
 • Undvik tunga lyft. Det betyder max 100 kg på en dag och max 20 kg åt gången.
 • Läs säkerhetsdatabladen på produkterna du arbetar med.
 • Skydda huden.
 • Använd din säkerhetsutrustning.
 • Undvik vibration
 • Undvik buller, fostrets hörsel är fullt utvecklad vecka 26.
 • Du ska ha möjlighet att vila liggande.
 • Arbetsmiljöverkets hemsida finns information i Föreskriften om gravida och ammande arbetstagare.
 • Om din arbetsgivare inte säkrar arbetsmiljön prata med ditt skyddsombud på arbetsplatsen eller fackets regionala skyddsombud i din avdelning.

Undvik detta när du är gravid:

 • Bly: Kan förekomma vid bearbetning av färg målad före 1970
 • Organiska lösningsmedel: Förekommer i linoljefärg, alkydfärg, vissa epoxyfärger mm.

Undvik produkter med följande märkning, läs säkerhetsdatabladen:

 • H340: kan orsaka genetiska defekter
 • H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
 • H350: Kan orsaka cancer
 • H351: Misstänks kunna orsaka cancer
 • H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
 • H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
 • H362: Kan skada spädbarn som ammas
 • H371: Kan orsaka organskador