LO har idag beslutat om att ställa gemensamma krav i avtalsrörelsen 2017. Samordningen innebär en låglönesatsning enligt en ny modell som träffar alla förbund.

Beslutet på LO:s representantskap har föregåtts av många och långa diskussioner mellan de 14 förbundens avtalssekreterare. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson beskriver ett helt annat klimat än förra året då förbunden inte kunde enas.
– Alla förbund har engagerat sig och ansträngt sig för att vi ska kunna enas om en samordning.

LO har beslutat om samordnade förhandlingar om lön och lönevillkor. Organisationen är också överens om gemensamma förhandlingar angående försäkringsvillkoren. Tidigare satsningar på lågavlönade har hamnat på kollektivavtalsnivå. När märket har satts har förbund haft svårigheter att få till satsningar på lågavlönade utan att köpslå.

De fackliga företrädarna har kommit fram till en ny modell för hur de vill kräva högre löneökning till de med lägst lön på individnivå.
– De individer som tjänar under 24 000 kronor får krontal medan övriga får procentuell löneökning, säger Torbjörn Johansson.
Den här modellen innebär att 50 procent av LO:s kvinnor och alla förbund kan ta del av låglönesatsningen.
Vilka nivåer på krontal och procentsatser som förbunden ska kräva har LO:s styrelse i uppdrag att återkomma med.

Senast den 2 december ska de 14 förbunden formellt lämna besked om de ställer sig bakom samordningen.
– Målareförbundet tycker att allt annat än en samordning denna gång hade varit ett misslyckande, därför är vi nöjda med repskapets rekommendation, säger Målarnas förhandlingschef Peter Sjöstrand och fortsätter:
– Den samordningen vi nu har framför oss ger Målareförbundets medlemmar en bättre position i kommande förhandlingar. Det är alltid bättre att vara fler om att driva olika krav, så fungerar det ute på arbetsplatserna och så fungerar det även i centrala avtalsförhandlingar.

Målareförbundets ordförande Mikael Johansson agerade ordförande under LO:s representantskaps möte och säger:
– Det var en väldigt behaglig känsla att från presidiet få klubba repskapets rekommendation att förbunden ska gå fram i en gemensam samordning.
Utöver låglönesatsningen har LO-förbunden enats om att göra en utredning som bland annat ska ta fram konkreta förslag om hur man kan komma till rätta med missbruket av tillfälliga anställningar.

LO har också begärt förhandling med Svenskt näringsliv om försäkringarna där LO kräver ordning och reda.
– En del företag fuskar med inbetalning av premier vilket gör att medlemmar inte får de pengar de har rätt till, säger Torbjörn Johansson.
Andra frågor angående försäkringarna som LO vill förhandla med Svensk näringsliv är:
– Ta bort åldersgränsen för asbest som idag är 75 år. Skyddet ska gälla livet ut.
– Ta bort vållande prövningen av arbetsgivaren.
– Omställningsförsäkringen ska omfatta även de som blir uppsagda på grund av sjukdom.
– Avtalspension ska betalas in från första kronan, inte från 25 år som det är idag.
– Månadsvis redovisning istället för årsvis för brytpunkten 7,5 basbelopp som ger 30 %
Arbetsgivare betalar in en premie som motsvarar 4,5 procent för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent för lönedelar däröver till avtalspensionen. Arbetares redovisning sker årsvis och lön från ett organisationsnummer ligger som grund för inkomstbasbeloppet. Det får stora konsekvenser för den som byter arbetsgivare under året eller då bolag köps upp. LO vill istället att arbetarna likväl som tjänstemännen ska ha en månadsvis redovisning.