I Sverige handlar vi för ofattbara 600 miljarder kronor varje år med våra skattepengar. Nu får inte våra politiker och tjänstemän bestämma själv vad och vilka varor och tjänster vi handlar upp.

En av de saker som sätter stopp för det, är lagen om offentlig upphandling. Lagen är i grunden positiv, och utgår från att det skall finnas en fungerande konkurrens så att skattebetalarna får bästa möjliga vara eller tjänst för våra pengar.

I rädsla för att bryta mot lagen vågar många kommuner och landsting ställa några andra krav på företagen de anlitar än att de skall vara billigast.

I jakten på det lägsta priset, så bidrar vi med våra skattepengar till att seriösa företag slås ut till förmån för företag som inte gör rätt för sig, vare sig mot sina anställda eller mot samhället genom att betala de skatter och avgifter man är skyldiga att göra.

Målareförbundet och andra fackföreningar har länge krävt att lagen om offentlig upphandling skall ändras så att även villkor som att löner och anställningsvillkor skall ställas vid offentlig upphandling.

I några av våra nordiska grannländer är det här självklarheter, där samverkar fack och arbetsgivare tillsammans med regeringen för att säkerställa att skattepengar inte används för lönedumpning och annan arbetslivskriminalitet.

I samband med vår nordiska federations styrelsemöte i Oslo fick vi en uppmuntrande rapport om hur fack och arbetsgivare tillsammans med regeringen vidtar åtgärder genom skärpta regler kring offentlig upphandling och underentreprenörsansvar.

Egentligen är det ganska självklart enligt våra norska värdar att både anställda och seriösa företag tjänar på en tuffare reglering. Därför finns det ingen kritik från det norska näringslivet, det gynnar ju även deras medlemmar.

I Sverige har regeringen lagt ett sådant förslag som kommer att gynna företag med kollektivavtal, på bekostnad av företag som dumpar villkoren.

Att oppositionen med stöd av SD lovar att fälla förslaget är något som på ett tydligt sätt visar var dessa partier står, de tycker tydligen att det är helt i sin ordning att vi med skattepengar skall stödja löne – och villkors dumpning. Det som för mig är det mest obegripliga är att Svenskt näringsliv, i motsats till sina Norska kollegor väljer att göra gemensam sak med oppositionen.

Ställningstagandet slår nämligen direkt mot de egna medlemmarna som omfattas av kollektivavtal och som inte får chansen att konkurrera på lika villkor i offentlig upphandling.

Det normala i en medlemsorganisation är att det är medlemmarna som bestämmer. Det är kanske dags att landets företagare talar om detta för sin fackförening, Svenskt näringsliv.