Målarnas gesällprov har kompletterats med ett teoriprov. Från och med 1 januari är teoriprovet obligatoriskt för att få genomföra det yrkestekniska provet.
Redan nu kan registrerade lärlingar göra teoriprovet.

Den partsgemensamma Måleribranschens yrkesnämnd, MYN, har tagit fram ett teoriprov som från årsskiftet kommer att ingå i gesällprovet. Innan arbetsgivaren anmäler det yrkestekniska provet till MYN-kansliet, ska det teoretiska provet vara genomfört med godkänt resultat.
Det teoretiska provet genomför lärlingen på egen hand i Lärlingsportalen. Det yrkestekniska provet genomförs på samma sätt som tidigare.

Samtliga lärlingar som finns registrerade i Lärlingsportalen kan redan nu genomföra teoriprovet. Efter att lärlingen loggat in och valt gesällprov och klickat på gör teoriprov. Så får den svara på ett antal frågor. När samtliga är besvarade visas en sammanfattning. Här har lärlingen möjlighet att kontrollera sina svar och eventuellt göra ändringar. Genom att klicka på knappen rätta prov visas provresultatet. Den som inte blev godkänd kan genomföra provet igen.
– Det är som en check av kunskaperna. Kan man inte frågan lär man sig förmodligen, säger Niklas Holmqvist, ombudsman och ansvarig för utbildningsfrågor på Målareförbundet.

Han framhåller att yrkesutbildningen innehåller såväl praktiska som teoretiska delar. Ska statusen på yrket höjas krävs ett prov för både teoretiska och praktiska kunskaper.
– Det finns åsikter att måleriyrket bara är praktiskt men det är så fel, säger Niklas Holmqvist och fortsätter:
– En målare behöver känna till färgens egenskaper, hur tonen förändras i olika ljusförhållanden, förståelse för materialets egenskaper.
Teoriprovet består av 36 frågor och handlar också om ackord och arbetsmiljö.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se