Styrelsen för Byggnads a-kassa som också är målarnas a-kassa har fattat beslut om att sänka medlemsavgiften med ytterligare 11 kronor per månad för samtliga medlemmar.

Så sent som i januari 2016 sänktes avgiften med 9 kronor för medlemmar som även är anslutna till fackförbunden Byggnads eller Målarnas och i januari 2017 är det alltså dags för en ny sänkning. Att medlemmarna kan få en ännu lägre avgift har flera orsaker.
– Dels har vi ett relativt stort eget kapital att ta av och samtidigt har vi under flera års tid sett en mycket positiv medlemsutveckling, säger kassaföreståndare Affe Mellström och fortsätter:
– Självklart gör vi också vårt yttersta för att säkerställa att våra medlemmars pengar används på bästa sätt och genom det har vi god kontroll på kostnaderna, konstaterar kassaföreståndare Affe Mellström.
Med den nya lägre avgiften hamnar Byggnads a-kassa på en relativt låg medlemsavgift jämfört med andra a-kassor.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se