• Den jämställda byggboden har individuella låsbara bås. Foto: Joakim Kröger

Alla ska kunna byta om med respekt för den personliga integriteten – det är målet när NCC och Ramirent utvecklar en jämställd byggbod.
Den nya typen av unisexbod har omklädningsrum med individuella bås med låsbar dörr.

NCC har tillsammans med Ramirent tagit fram en prototyp till jämställd byggbod. Förhoppningen är att den inom kort ska finnas ute på arbetsplatserna. Den nya typen av unisexbod har omklädningsrum med individuella bås med låsbar dörr. Men båsens väggar går inte ända upp till taket. Därför går det att prata med sina arbetskamrater medan man byter om. Även duschrummen är individuella med dörr.

– Det här är inte någon specialbod. Så här vill vi att personalutrymmena ska se ut på våra byggarbetsplatser, så snart det är möjligt. Alla ska kunna känna sig bekväma och trygga i våra omklädningsrum, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

Det var NCC:s kvinnliga nätverk i Skåne som tog initiativet till att identifiera vilka hinder som finns för kvinnor på byggarbetsplatser. Ramirent blev inbjudna och tillsammans hölls en workshop där man tidigt i processen kunde identifiera att hindren inte var könsspecifika utan handlar om att säkerställa ett behov av personlig integritet.

Det kan även finnas fler anledningar än kön till att man inte känner sig bekväm med att byta om öppet bland sina arbetskamrater. Exempelvis kan etnicitet, religion, sexuell läggning eller ett fysiskt handikapp ge behov av personlig integritet.

Syftet med de nya byggbodarna är även att ge stöd för ökad arbetsgemenskap, exempelvis genom att ha en gemensam matsal för alla på byggarbetsplatsen. De jämställda omklädningsrummen innebär att socialt eller professionellt viktiga samtal inom arbetslaget inte behöver avbrytas för att medarbetarna ska gå till olika omklädningsrum.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se