• Fanvakt från Målareförbundets avdelning 1 vid begravning av Sven Åke Ekestorm. Foto: Robert Ask

  • Foto: Robert Ask

Om du som medlem önskar fana under din begravning så skriv ner i ditt Vita arkiv eller nämn det till någon i din familj.

Vi på Målarettan fick ett samtal om en medlem som avlidit utav sonen till den bortgångne. Han frågade mig om vi skrev i vår Målartidning om det. Tyvärr gör vi inte det och heller inte födelsedagar längre då vi numer bara har en tidning för hela Sverige.

Jag nämnde då att vi, om familjen utryckt önskan och medlemmen varit aktiv som förtroendevald kan bistå under begravningen med vår fana och fanvakt vid kistan. Sonen Anders frågade då om det var möjligt och familjen skulle uppskatta det väldigt mycket. Jag tog upp det med vår kassör Johan Reden som ansåg att vi borde vara lite mer öppna för dessa frågor då vi har medlemmar idag som är runt 100 år. Frågan togs upp i Målarettans styrelse som beslutade att undertecknad och Jan Öberg ställde upp på begravningen.

Om du som medlem önskar fana under din begravning så skriv ner i ditt Vita arkiv eller nämn det till någon i din familj. Det krävs alltid ett styrelsebeslut ifrån medlemmens avdelningsstyrelse när fanan skall ut. Så det är inte säkert att ni får den till begravningen, men ansök så fort som möjligt.
Medlemmen som vi tog avsked utav i vackra Täby kyrka hette Sven Åke Ekestorm och jobbade på Familjebostäder som senare blev Kungsfiskaren i många år. 52 år hann Sven vara medlem i Svenska Målareförbundet. Han var inte förtroendevald i något uppdrag i förbundet. Vi tackar Sven för hans tid hos oss och skänker hans familj en tanke ifrån oss.
Fick i skrivandes stund ett SMS ifrån sonen Anders som för familjen var väldigt tacksam för vårt deltagande med fanvakt.

Robert Ask
Målarettan Reg 2.