Såväl Svenskt näringsliv som LO har presenterat sin syn på det ekonomiska läget. Som väntat målar de upp olika ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen 2017.

Svenskt näringsliv pekar på flera faktorer som gör att utrymmet för löneökningar är litet. Arbetsgivarsidan menar att tillväxten bromsar in och investeringarna sjunker. I Europa backade tillväxten de tre första kvartalen i år. Trump och Brexit är andra orosmoln.
De hävdar att Sverige förlorar konkurrenskraft och att exportföretagen har tappat marknadsandelar 12 av de senaste 16 åren. Höga arbetskraftskostnader och fallande produktivitet ses som orsaker.

Ekonomerna på LO skriver i sina ekonomiska utsikter att det går bra för svensk ekonomi. Arbetslösheten är på väg ned och inflationen närmar sig långsamt 2 procent. Antalet sysselsatta väntas växa snabbare än arbetskraften och arbetslösheten väntas sjunka ner mot 6 procent år 2018. Det grundläggande problemet på svensk arbetsmarknad är enligt LO att arbetsgivarna har svårt att hitta personal med rätt kompetens. En växande andel arbetslösa, många utlandsfödda, saknar den utbildning som efterfrågas.

De båda organisationerna är däremot överens om att Trumps seger och det amerikanska valet bidrar till ökad osäkerhet. Den protektionistiska politiken som Trump talat om kan drabba världshandeln och Sverige som en stor exportnation.

IF Metalls utredningschef Erica Sjölander instämmer i flera av Svenskt näringslivs slutsatser. Svensk industri är extremt utlandsberoende, det finns globala politiska risker och den globala utvecklingen av ekonomin är osäker.
– Men jag vill lyfta fram att det är en bättre utveckling av den globala tillväxten än åren närmast finanskrisen. Vi har inte nått upp till hur det såg ut före krisen men det har sett något bättre ut på senare år.

Även när det gäller svensk export påpekar Erica Sjölander att Sverige återtagit andelar.
– Vi behöver en stor nedväxling av löneökningstakten, säger Svenskt näringslivs chefekonom Bettina Kashefi.
– Den nuvarande takten ger reallöneökning, är förenlig med inflation och uppfyller krav på internationell konkurrenskraft. Det talar för att man ska fortsätta löneökningarna i samma takt för att fortsätta bidra till stabilitet, säger IF Metalls utredningschef Erica Sjölander.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se