Relationen mellan parterna i måleribranschen är fortsatt frostiga. Frågor som legat i arbetsgrupp sedan avtalsrörelsen 2013 har fortfarande inte fått en lösning. Målareförbundet har påbörjat arbetet att prioritera sina avtalsyrkanden inför avtalsrörelsen 2017.

I den senaste stökiga avtalsrörelsen där parterna stod långt ifrån varandra och målarna gick ut i strejk hade Måleriföretagen ett enda yrkande och det rörde ackordslönen. Målareförbundet såg yrkandet som en attack på systemet där företagarna har som mål att ackordslönen på sikt försvinner.

Fackets förhandlingschef Peter Sjöstrand säger inför kommande avtalsrörelse att den dörren är stängd. Han hoppas att motparten inte återkommer med liknande förslag. Att underminera ackordslönesystemet är inget som Målareförbundet och dess medlemmar kommer att acceptera. Trots vårens strejk finns resurser för att ta strid för sitt avtal.
– Vi bildade den här föreningen för 125 år sedan och sedan dess har vi sparat, säger Peter Sjöstrand.
När avtalet undertecknades ingick överenskommelsen om en partsgemensam arbetsgrupp kring resor med anledning av domen i EU som säger att alla resor ska räknas in i arbetstiden när den anställde saknar fast arbetsplats.

– Måleriföretagen tycker inte att det hänt något och vill därför inte bilda en arbetsgrupp. Trots att vi beslutade att parterna gemensamt skulle bevaka vad som händer och hur det påverkar avtalsområdet, säger Peter Sjöstrand.
Efter avtalsrörelsen 2013 bildades en arbetsgrupp för personalutrymmen. Arbetsmiljörådet är klart med sitt arbete och har gjort en folder. Måleriföretagens styrelse godkänner däremot inte de nya direktiven.

– De som är ansvariga för frågan är med i vagnen men styrelsen sätter stopp, säger Peter Sjöstrand som tycker motparten beter sig väldigt konstigt i sin demokratiska organisation.
Att frågan om personalutrymmen inte får en lösning handlar bland annat om storleken på personalutrymmet. Byggnads och Byggindustrin har uppdaterat sin standard men det vägrar Måleriföretagen att göra. Målareförbundet kan inte förstå varför målarna ska ha det trängre och sämre än övriga byggnadsarbetare.
– Jag är oerhört bekymrad. Vi är på väg in i en avtalsförhandling och kan inte ha parter på högkant.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se