Ronny Wenngren. Foto: Per Eklund

Elektrikernas tidigare förhandlingschef Ronny Wenngren har anlitats av ordförandena i 6 F (Byggnads, SEKO, Fastighets, Målarna och Elektrikerna) för en funktion som samordnare mellan förbunden inför avtal 2017.

– Att LO klarar en samordning ser jag och vi i 6F som oerhört betydelsefull. 6F är bara en del av helheten, självklart är vi starkast alla tillsammans. Vi är ömsesidigt beroende av varandra. 6F har strategiska yrkesgrupper inom näringslivet som arbetsgivarna måste förhålla sig mot och respektera. Det är de medvetna om, men på samma sätt är denna styrka också en styrka för LO och inte minst de förbund som brottas med låglöneproblem eller felavlönade, säger Ronny Wenngren.
Sedan 6F formades har samarbetet utvecklats och fördjupats. I dag träffas ordförandena, förhandlare och ombudsmän oftare och lättare. Det finns en vilja och kultur att ställa upp för varandra och flytta fram positionerna för förbundens yrkesgrupper. Ronny menar att 6F har varit bra för löntagarna inom förbunden men också för LO som helhet.

Inför avtalsrörelsen 2017 håller de enskilda förbunden på med processen att sammanställa och diskutera medlemmarnas avtalskrav. Det finns några frågor Ronny tror får ökat vikt: skyddet för och avtalsreglering för den personliga integriteten, pensionsvillkoren och arbetsmiljön berör många på en rad olika konkreta sätt i vardagen.
– När det gäller förbundens prioriteringar längre fram har jag såklart inga åsikter. Min egen erfarenhet av ett väldigt populärt krav hos medlemmar – arbetstidsförkortning – är att det är ett väldigt dyrt sätt att få något exempelvis i jämförelse med högre löner som skulle kunna ge dig möjlighet att fixa saker själv.

Leif Göbel