Samtliga 14 LO-förbund har lämnat definitivt besked att de ställer sig bakom samordningen i avtalsrörelsen.

Redan på LO:s representantskaps möte i oktober kom förslaget till samordning, men nu har samtliga förbund även tagit det formella beslutet i respektive styrelse.
– Vi tycker att det är väldigt bra och glädjande och starkt att alla ställer upp. Det känns bra, säger Torbjörn Johansson LO:s avtalssekreterare till tidningen Arbetet.
LO-samordningen innehåller bland annat en låglönesatsning på 672 kronor för de som ligger under 24 000 kronor per månad. De gemensamma lönekraven ligger på 2,8 procent. Dessutom ska förbunden föra gemensamma förhandlingar om villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.