I Sverige råder det vi kallar för Kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Ett avtal mellan arbetsgivareorganisationen och facket som sätter upp regler och villkor för den specifika branschen. I Måleribranschen handlar det om Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet.

Kollektivavtalet måste alla arbetsgivare som tecknat följa och ge sina anställda de löner och förmåner som branschen tillsammans kommit fram ska gälla. Men borde inte detta gälla alla?

För snart 10 år sedan införde Sverige lagen om offentlig upphandling. Lagen innebär att vid kommun, landsting och stat ska bedriva verksamhet ska det ut på marknaden för att se vilket företag som kan utföra tjänsten till lägst pris.

I dessa upphandlingar kan det ställas krav på hur vi vill att företagen ska arbeta, generella förhållanden för arbetstagarna, vad vi vill att företagen ska göra, med mera. Det finns inte nedskrivet att vi ska kunna ställa krav på löner och anställningsvillkor som företagen måste ge de anställda. Det innebär i principen att vi som skattebetalare blir medhjälpare till finansiering av verksamhet som företag utan kollektivavtal bedriver. Varför accepterar vi detta?

Hur kan Sverige som land där den Svenska modellen råder, som ger arbetsmarknadens parter makt att gemensamt kommer fram med reglerna för respektive bransch, vara det land som väljer att våra skattepengar inte ska gå till företag som värnar om de anställda och den svenska arbetsmarknaden?

Jag som medlem i Svenska Målareförbundet kan aldrig acceptera att det företag vars verksamhet finansieras av oss skattebetalare inte ska krävas på schyssta löner och anständiga villkor som vårt kollektivavtal ger.

Onsdag den 30 november beslutade Sveriges riksdag att vi inte ska kräva kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. tre politiska partier var för kollektivavtal och fem partier var emot.

Detta beslut gör att våra gemensamma skattepengar kommer kunna gå till företag som inte följer den svenska normen, som inte konkurrerar på lika villkor utan kommer kunna få utföra arbetet på lägre löner och sämre villkor än den resterande branschen.

Jag är djupt oroad att den svenska politiken går in och tar makt över lönebildningen och försvårar för oss arbetare att få ut rimliga och schyssta villkor. Ju fler företag som inte betalar ut avtalsenliga löner och villkor försvårar lika konkurrens med de företag som har kollektivavtal. Detta leder till en osund marknad som varken gynnar löntagare eller företag i Sverige på sikt.

Vi får ALDRIG sluta prata om vikten med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar, vi ska INTE ta ett arbete hos företag som inte har kollektivavtal.

Om inte riksdagen sätter upp hinder för oss att organisera oss måste vi hjälpa varandra till en schysst arbetsmarknad för alla. Om vi går ihop, ställer krav och är beredda att lägga ner vår tid kommer ingen kunna stoppa den kraft vi skapar för en schysstare och tryggare arbetsmarknad!