Historiskt så kokade bönderna sin egen färg. Men färgkokningen kolliderade med vårbruket då bönderna hade som mest att göra.

Så föddes idén till att göra affärer på att hjälpa bönderna med färgtillverkningen. Företaget i Hosjö som grundades 1926 fick namnet Rötmotaverken eftersom syftet var att mota rötan.

”Tidiga med vattenbaserat”

I dag 90 år senare tillverkas färgen på samma plats och den byggnaden allt startade i är fortfarande en del av fastigheten. I mitten av 30-talet började också utvecklingen av industrifärger för metall.

Sedan 2005 är verksamheterna uppdelade i bolagen Falu vapen Färg AB som gör husfärg och AB RÖA som tillverkar industrifärgen.

Bolaget driver egen utveckling, produktion och försäljning med ledstjärnan att miljöbelastningen ska vara så låg som möjligt. Av volymen industrifärg i Sverige är 27 procent vattenbaserad. RÖA:s tillverkning ligger klart över detta. Av den 0,5 miljon liter industrifärg som tillverkas av RÖA är 46 procent vattenbaserad.

– Vi var tidiga med vattenbaserat och det är vårt fokus. Folk är miljömedvetna, säger Dan Borgström, miljö- och kvalitetschef.

En person sitter på golvet mellan hyllor med färgburkar

Dan Borgström

Dan Borgström, miljö- och kvalitetschef, förordar den vattenbaserade industrifärgen.

”Företagen tror att det blir dyrare”

Han tror att flesta som använder lösningsmedelsbaserad färg skulle gå över till vattenbaserat om det inte vore för de stora investeringar som krävs.

Till exempel så krävs det utrymmen för de målade produkterna att torka i eftersom vattenbaserat har längre torktid och behöver stå inne ett dygn.

– En av orsakerna till att företag väljer bort vattenbaserade industrifärger är att de tror det blir dyrare, men det blir det inte. Man kan måla tunnare skikt, säger Dan Borgström. Det blir också ett mycket bättre korrosionsskydd med vattenbaserat.

Röa tror att framtiden ligger i att samarbeta ännu mer med både kunder och leverantörer.

– Leverantörerna säger att vi är mer villiga att prova än de stora tillverkarna. Vi har ett gott samarbete och låter även leverantörerna prova saker åt oss, säger Dan Borgström.

Årlig färgskola för kunderna

Röa håller varje år en färgskola för sina kunder. Där de går igenom lite om mycket. Dan Borgström påpekar att det inte går att fuska någonstans i kedjan, då blir det inte ett bra resultat.

En person i skyddsmask blandar färg

Färgen blandas utifrån varje kunds krav på egenskaper såsom kulör, glans, torktid, appliceringsmetod med mera.

En samling färgprover

Rötmotaverken är medlemmar i Sveriges färgfabrikanters förening (Sveff) och Dan Borgström berättar att vid möten pratas det ofta om de allergier mot konserveringsmedel som blivit allt vanligare.

– Industrierna har sina boxar, på byggena är målarna mer utsatta. Industrifärgsidan ligger före, där är man van med mer farliga produkter och ser till att skydda sig.

”Har fått frågor om avlyssningssäkra mötesrum”

70 procent av industrifärgen Röa tillverkar är kundunik, vilket dels innebär att det som tillverkas snart ska användas men också att personalen har stor kunskap om kundernas olika behov. I labbet blandas prover som sedan stäms av och om nyansen är rätt så tillverkas den sats som kunden har beställt.

En ny kund där volymerna är små men desto mer unika är försvaret. Färgerna har mycket höga egenskapskrav och genomgår omfattande tester för att till exempel vara IR-säkra.

– Vi har investerat i ett nytt laboratorium för att kunna analysera det som försvaret kräver och vi har fått frågor om våra mötesrum är avlyssningssäkra, säger Dan Borgström och berättar vidare att försvaret är en kund som inte bara ställer krav utan också kollar upp att de efterföljs.

Tvingats återinföra kemikalier

För det medvetna bolaget har denna prestigekund inneburit ett avbräck från miljökraven då de tvingats återinföra kemikalier de tidigare utfasat för att kunna möta försvarets krav.

Koncernens andra bolag Falu vapen tillverkar slamfärg och fasadfärg. Drygt en miljon liter husfärg tillverkas av företaget i Hosjö. Fasadfärgen har ett bredare användningsområde och fick en topplacering i Folksams undersökning 2015.

Pigmentet kommer från järnoxid i plåtspill från Tysklands biltillverkning. Dan Borgström framhåller den som miljövänlig eftersom den är återvunnen och fri från bly. Andra slamfärger som använder pigment från gruvhantering innehåller tungmetaller som bly.