• Joakim Blomqvist har varit med i fackliga sammanhang i många år. Foto: Helena Forsberg

– Den enda sanningen är inte min.
Det är något som vi pratat om säger Joakim Blomqvist, avdelning 6, som tycker det är viktigt att förstå att vi människor är olika.

Joakim Blomqvist har varit med i fackliga sammanhang i många år. Han är bland annat ordförande i avdelning 6 och sitter med i förbundsstyrelsen. Under utbildningsperioden har hans ersättare gått på mötena med förbundsstyrelsen. Joakim har tappat fotfästet lite men inser att han inte klarat att vara med i båda sammanhangen.

Han tycker att utbildningen gett tillfälle att diskutera och testa saker. Att tänka efter om vi gör det för organisationen eller för medlemmen? Något som han tycker han och övriga i verksamheten är dåliga att göra i vardagen.
– Det är bra att få tid till det. Nu är det viktigt att den här lågan finns kvar även i vardagen.

Joakim Blomqvist tycker det betyder mycket att man träffas från olika förbund. Utbildningen är intensiv och det är mycket att ta in.
– Jag kommer behöva gå tillbaks i mitt material.

Han tycker om den vardagliga kontakten med medlemmarna. Det förtroendet som byggs upp. Han berättar om när han träffar medlemmar på arbetsplatserna och känslan när de sedan ringer för att fråga om allt från föräldrapenning till skyddsfrågor.
– Det är viktigt att medlemmen vet att man finns där.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se