En anställd på ett lackföretag som blev uppsagd av ogiltiga skäl får upprättelse sedan Målareförbundet drivit ärendet till Arbetsdomstolen.

Facket försökte först nå en lösning genom såväl lokala som centrala förhandlingar. När det inte lyckades stämde Målareförbundet arbetsgivaren i Arbetsdomstolen för olaga uppsägning. Eftersom arbetsgivaren inte följde domstolens föreläggande att komma med svaromål föll en så kallad tredskodom. Det innebär att Målareförbundets talan bifölls. Nu har fackförbundet skickat ett krav till arbetsgivaren att utbetala skadestånd.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se