• Centrala avtalsrådet består av representanter från samtliga avdelningar. Foto: Helena Forsberg

  • Magnus Lagerlöf, avdelning 6:– Glasögon är ju något vi kämpat för i 40 år. Man kan ju inte rå för att man ser dåligt. Det måste ju vara viktigt även för arbetsgivaren att man ser när man jobbar. Foto: Helena Forsberg

  • Mats Berenfeldt, avdelning 1:– Servicearbetaravtalet måste bort. Vi ser att det används som lönedumpning. De som går på serviceavtalet kan erbjudas utbildning och är det så att de kan måla och tapetsera så kan de flyttas över på måleriavtalet. Foto: Helena Forsberg

  • Robin Johansson, avdelning 2:– När det gäller arbetstidsförkortning tycker jag makten att fördela tiden kan vara viktigare än fler timmar. Foto: Helena Forsberg

  • Tommy Olsen, avdelning 3:– När lärlingarna kommer ut på arbetsplatserna har de inte fått en bra utbildning från skolan. Är det inte dags att ta tag i det här? Vi måste ha en utbildningsplan i kollektivavtalet som är bra. Nu finns ingen kontroll på vad de lärt sig. De har inte en aning om rätten att mäta och vad det innebär trots att det är vårt huvudlönesystem. Foto: Helena Forsberg

  • Elin Swartz, avdelning:– Frågan om pensionsinbetalningar för de med graviditetspenning och föräldrapenning är viktig. Eftersom vi fick igenom att Las ska omfatta de med graviditetspenning så kanske vi ska fortsätta driva på så inte frågan glöms bort. Foto: Helena Forsberg

Reallöneökningar och riktade höjningar i ackordprislistan brukar vara viktiga i målarnas avtalskrav. De finns med även i år. Resor och fortsatt kamp för jämställdhet genom pensionsinbetalningar för de med graviditetspenning och föräldrapenning är andra viktiga frågor. Det står klart när målarnas centrala avtalsråd sagt sitt.

Centrala avtalsrådet består av representanter från samtliga avdelningar. Sedan förra avtalsrådet hade andelen kvinnlig representation höjts med 300 procent. I år var 16 procent av de valda ledamöterna kvinnor. Avtalsrådet är rådgivande och diskuterar fram vilka avtalsyrkanden som Målareförbundet bör prioritera. Deltagarna grupparbetade om förslagen som ledde fram till en rekommendation till Förbundsstyrelsen som ska fatta det formella beslutet om vilka krav Målareförbundet ska driva i avtalsrörelsen.

Lönen är viktig – på avtalsrådet diskuterades såväl reallöneökningen som riktade höjningar i ackordprislistan. Reallöneökning är när lönerna ökar mer än inflationen, vilket innebär att medlemmarna får mer pengar att handla för. Ackordsprislistan har inte ändrats sedan 2008. Målareförbundet har haft krav men inte fått igenom förändringar, nu höjs röster för att det är hög tid. Andra områden som diskuterades var reseavtalet i förhållande till den så kallade Tyco domen som kommit inom EU. Arbetstidsförkortning, fria glasögon, höjd pension, integritet, friskvård, utbildningsavtal, servicearbetaravtal och personalutrymmen var andra avtalsyrkanden som diskuterades.

När det gäller utbildningsavtal så finns det ett nytt som den partgemensamma yrkesnämnden tagit fram. Måleriföretagen har dock vägrat att införa den i kollektivavtalet varför den gamla utbildningsplanen som finns i kollektivavtalet ligger kvar.
Förhandlingschefen Peter Sjöstrand pratade om de stora motsättningar som under en längre tid funnits mellan parterna i måleribranschen. De frostiga relationerna ser ut att bestå.
– I det läget i avtalsrörelsen vi befinner oss nu brukar man kunna ana vad motparten vill ha ut men det bygger på att man har samtal och diskussioner, säger Peter Sjöstrand som är övertygad om att förhandlingarna skulle gå lättare om parterna stämde av varandras hjärtefrågor och fick en känsla för vad som är möjligt.

Återigen höjdes en varningens finger till motparten Måleriföretagen att de inte behöver göra sig besvär med att återkomma med krav som kan försvaga ackordslönesystemet. Målareförbundet kräver också att medlemmarna ska få del av vinsterna som byggbranschen gör i rådande högkonjunktur. Avtalsrådet tog beslut om ett uttalande som du kan läsa i sin helhet på debattsidan längre bak i tidningen.
Till skillnad mot ifjol så finns det en samordning inom LO och utöver den håller facken inom 6F samman. Genom en paneldebatt fick målarna insyn i vilka frågor som är stora för Fastighets och Seko.

– En fråga som kanske inte är viktig i vår värld kan vara viktig i deras. Det är betydelsefullt att vi har insikt i det här om det dimper ner en fråga om sympatiåtgärder, säger Peter Sjöstrand.
Ombudsman Anders Korneliusson redogjorde för en löneutveckling där man ser att även om ackordlönen varit prioriterad så följer tidlönen med. När man tittar på statistik från Målerifakta syns att något hänt i tredje kvartalet då lönerna stuckit i väg uppåt, detta är något som förbundet ska titta närmare på. Snittlönen för bara tidlön ligger på 30 723 kronor medan snittlönen för en ackordsmålare är 37 000 kronor.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se