Målareförbundet

Har 14 000 medlemmar. Förbundet har tre kollektivavtal som löper ut 30 april 2016; måleriavtalet, lackavtalet och fastigoavtalet.

Förbundsstyrelsen leder förbundet mellan kongresserna och fattar slutgiltigt beslut om avtalskrav och uppgörelser. I förbundsstyrelsen sitter förbundsledningen samt en representant från varje avdelning.

Lokala avtalsråd består av personer som valts på avdelningens representantskapsmöte. De sammanställer och prioriterar bland alla förslag som kommit in från medlemmarna.

Centrala avtalsrådet diskuterar sammanställningen från hela landet. Avtalsrådet med personer från landets alla avdelningar är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen.

Förhandlingsdelegationen består av personer som förbundsstyrelsen utsett. Varje avtalsområde har sin förhandlingsdelegation. Förhandlingsarbetet leds av Peter Sjöstrand (måleri), Stefan Cedermark (lack) och Conny Andersson och Anders Korneliusson (Fastigo)

Klicka på bilden för större storlek. Öppnas i ny flik/nytt fönster.

6F

är ett samarbete mellan Målareförbundet, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets och Seko. Deras samarbete sträcker sig bortom förhandlingsbordet. Med gemensamma resurser arbetar de för att påverka politiken i en riktning som gynnar arbetstagarna.

Under förra avtalsrörelsen när det inte blev någon LO-samordning var samordningen inom 6F stark och avgörande. I år finns en LO samordning. Men 6F står varandra nära och diskuterar gemensamma strategiska avtalskrav.

Medlingsinstitutet

En statlig myndighet som har tre huvuduppgifter: medla i arbetstvister, verka för en väl fungerande lönebildning och ansvara för den officiella svenska lönestatistiken.

I en arbetstvist är medlarnas uppgift att försöka få till stånd en överenskommelse mellan parterna, medlarna ska också verka för avtal som är förenliga med en väl fungerande lönebildning.

Medlingsinstitutets uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning bygger på att den internationellt konkurrensutsatta sektorn är normerande, vilket betyder att löneökningstakten inom industrin ska vara en norm för den övriga arbetsmarknaden, och att löneökningstakten anpassas till våra viktigaste konkurrentländer.

Arbetsgivarna

Målareförbundet förhandlar med tre motparter som alla är medlemmar i Svenskt näringsliv. Arbetsgivarsidan har också krav och förhandlingarna handlar om ett tagande och ett givande innan ett nytt avtal kan skrivas på.

Måleriföretagen har ca 1400 medlemsföretag. Deras förhandlingsdelegation leds av Stefan Olsson som är utsedd till förhandlingsordförande. Stefan Olsson driver till vardags ett måleriföretag i södra Sverige som heter Stoby Måleri.

Motorbranschens arbetsgivareförbund (MAF) har 122 medlemsföretag inom bil- och industrilackering. Ari Kirvesniemi är vice VD och förhandlingschef på MAF.

Fastigo är motparten för fastighetsbranschens kollektivavtal. Avtalet omfattar de målare anställda i fastighetsbolag. Peter Sparrfors oc hCharlotta Stensson är de som förhandlar.

LO

Landsorganisationen, LO, är ett samarbete mellan 14 fackförbund som tillsammans organiserar 1,5 miljoner medlemmar. LO samordnar gemensamma krav inför avtalsrörelsen.