• Foto: Tomas Nyberg

 

Målareförbundet kräver att målarna ska få del av vinsterna som byggbranschen gör i rådande högkonjunktur. När Svenska Målareförbundets avtalsråd sammanträdde 9 januari gjordes följande uttalande:

När vi nu står i startgroparna att påbörja förhandlingar med Måleriföretagen i Sverige står mycket på spel.
Målareförbundets medlemmar arbetar på måleriföretag som i rådande högkonjunktur inom hela byggbranschen genererar goda vinster till måleriföretagen. Nybyggnationen är på rekordnivåer och prognoserna visar att så kommer vara fallet flera år framåt. Aldrig någonsin har vinsterna varit så höga och lönsamheten så god inom måleribranschen som nu.

Vi kräver att målarna ska få sin berättigade del av de vinster som de genom sitt arbete och yrkeskunnande genererar till företagen, utan målare blir Sverige grått och trist.
Måleriföretagen har nu en gyllene chans att visa att måleribranschen är en framtidsbransch som ungdomar är beredda att satsa på genom att vi tillsammans skapar moderna avtal som levererar schysta löne- och arbetsvillkor:

Reallöneökningar
Förbättrad ackordsprislista
Förbättrad lärlingsutbildning
Förbättrade arbetstidsregler
Förbättrade villkor för kvinnliga målare

Avtalsrådet vill även skicka en stark och tydlig signal till Måleriföretagen att de inte ska angripa vårt gemensamma huvudlönesystem, ackordslönesystemet. I 2016 års avtalsförhandlingar försökte de sig på detta med en konflikt som resultat vilket slutade med full reträtt från Måleriföretagens sida. Om de återkommer i samma ärende står alla målare enade och kommer att göra allt för att visa att de icke gör sig besvär på detta område.

Svenska Målareförbundets avtalsråd
Stockholm den 9 januari 2017.