• Peter Sjöstrand, målareförbundets förhandlingschef.

 

Tonen som Måleriföretagen slår an i sina avtalsyrkanden gör att fackets förhandlingschef Peter Sjöstrand ser möjligheter till konstruktiva förhandlingar i denna avtalsrörelse. Men som väntat finns områden där parterna har väldigt olika syn.

Bygg- och installationssektorns sju arbetsgivarorganisationer är samordnade och har delvis gemensamma yrkanden och mål.
– Att arbetsgivarna är samordnade ser jag som positivt och tror att vi har större förutsättningar att hitta lösningar på våra frågor, säger Peter Sjöstrand men höjer samtidigt en varningens finger:
– Bara det inte blir en branschorganisation där Måleriföretagen avsäger sig ansvaret.

Förra årets konfliktfråga om finansieringen av ackordet tar Måleriföretagen upp även nu. Den är inbakad i ett förslag om en arbetsgrupp som arbetsgivarna säger sig vilja ha för att göra kollektivavtalet mer attraktivt.
Måleriföretagen vill ta bort regleringen om 8 timmars arbete per dag förlagd måndag till fredag och 40 timmar per vecka och istället införa arbetstidslagens regleringar. Arbetsgivarsidan skriver att de vill skapa goda förutsättningar för medarbetarna att förena arbete med familjeliv. Men de pekar också på behovet av att anpassa arbetstiden till företagens verksamhet. Men skulle det vara företagets eller medarbetarnas behov som styr?
Peter Sjöstrand kallar det i alla fall försämring av arbetstiden.

Måleriföretagarna vill också underlätta in- och utlåning av personal mellan företag som har kollektivavtal, öka provanställning till sex månader, ta bort betald ledighet och betala ut värdet som lön fördelat på samtliga målare.

De föreslår två gemensamma arbetsgrupper inom bygg- och installationsbranschen. En för att komma fram till ett samverkansavtal i sektorn samt en om personalutrymmen. Eftersom målarna ofta är på samma arbetsplatser som andra yrkesgrupper vill måleriföretagen att byggbranschen gemensamt hittar långsiktiga lösningar för omklädningsrum för kvinnor och män.

Nu inleds förhandlingarna om ett nytt Måleriavtal som ska träda i kraft 1 maj.

Här kan du läsa Måleriföretagens avtalsyrkanden i sin helhet.

Målareförbundets avtalsyrkanden

Helena Forsberg