Högre lön, pension, gravida kvinnors rätt, beredskap, övertid, tjänstebilar och ackordsregler är några av de frågor som Elektrikerförbundet ser som viktiga i förhandlingarna med Eio om ett nytt Installationsavtal
I förhandlingarna med Efa om ett nytt Kraftavtal ställer Elektrikerna i stort sett samma krav och dessutom en reglering av entreprenadupphandlingar.

Nu är förhandlingarna i gång för ett nytt Installationsavtal och ett nytt Kraftavtal. I många frågor är kraven desamma om de två kollektivavtalen. Men det finns också betydande skillnader.
Elektrikernas krav på lönesidan är desamma som LO ställt sig bakom, ett procentlyft på 2,8 procent, men också ett minsta kronpåslag för de som tjänar under 24 000 i månaden. Detta för att löneskillnaderna inte ska öka.

LÄS MER: Eio: Det behövs ett modernt avtal

Att flera dödsolyckor skett på området, gör att Elektrikerförbundet nu ställer krav på det nya Kraftavtalet att företag som upphandlar entreprenader måste förhandla om detta med Elektrikerförbundet. I dag behöver till exempel Ellevio förhandla om upphandlingar, då de inte har några anställda på Kraftavtalets område.

För Installationsavtalet vill man ha en ytterligare justering av fördelning vid inlåning av personal även inom ett större företag. Andra krav för Installationsavtalet är att sambo ska räknas in som nära anhörig, att man ska kunna byta semestertillägg mot semesterdagar och tydligare regler vad gäller kompetensutveckling.
Elektrikerna fortsätter också ställa krav för att förbättra situationen vid beredskap och övertid. På Kraftavtalets område menar de att beredskapsområdena är för stora och att arbetsgivare missbrukar övertidsreglerna.

LÄS MER: Viktigt med mer avsättning till pensionen

I fjolårets avtalsrörelse drev Målarna igenom förbättringar för gravida. Nu tar Elektrikerna också tag i frågan om utökat skydd för arbetstagare som är gravida.
Regler om avtalspensionen finns dels i ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv och dessutom för varje enskilt avtal. Målsättningen för Elektrikerna är att nå upp till att tio procent avsätts till pension.

LÄS MER: Arbetsgivarna vill förändra arbetstiden

Många gånger väljer inte företag de säkraste bilarna när det ska köpas nya. De kan ofta vara betydligt mindre säkra än privata bilar. Nu kräver Elektrikerna att nya bilar, både på Installationsavtalets område och på Kraftavtalets område, måste vara de säkraste som finns på marknaden, det vill säga ha fått fem stjärnor på Euro NCAP.

Per Eklund

 

 

KraftverksavtaletElektrikernas krav i korthet

Löner
Löneökningar med 2,8 procent, minst 672 kronor för de som tjänar under 24 000 kronor. 80 procent generellt och 20 procent i pott. Minimilönen räknas upp.

Pension
Högre pensionsavsättning. Målsättningen på sikt är totalt 10 procent inklusive avsättning i LO-avtal. Höjning av avtalspension. Premiebefrielse extra avtalspension.

Gravida
Utöka skyddet för arbetstagare med graviditetspenning.

Beredskap
Övertidsersättning ska utgå parallellt med beredskapsersättningen. För stora beredskapsområden i dag.

Övertid
Minskat övertidsuttag. Begränsningar i rätten att beordra övertidsarbete. Kraftavtalets regler om övertid missbrukas i dag. Ny divisor för storhelg. Höjd ersättning för nödfallsövertid.

Arbetsmiljö
Rätt att neka beredskap på grund av privata och fysiska skäl.

Företagsbilar
Enbart bilar som erhållit fem stjärnor av Euro NCAP får köpas in.

Elsäkerhet
Avtalet anpassas efter nya lagen.

Entreprenad och upphandling
Utökad förhandlings- och informationsskyldighet vid entreprenader, där det inte finns anställda på Kraftavtalets område. Flera dödsolyckor har inträffat där företag upphandlat entreprenad utan att förhandla med Elektrikerförbundet.

Övriga krav
Inför karriärstege.
Extra höjning av utryckningsersättningen.
Skiftersättning – ändrad divisor.
Begränsningar av visstidsanställningar.
Facklig introduktion vid nyanställning’

 

 

InstallationsavtaletElektrikernas krav i korthet

Lön
Löneökningar med 2,8 procent, minst 672 kronor för de som tjänar under 24 000 kronor. Automatisk uppjustering inför varje avtalsrörelse.

Pension
Högre pensionsavsättning. Målsättningen på sikt är totalt 10 procent inklusive avsättning i LO-avtal.

Ackord
En justering av fördelningen vid inlåning av personal mellan olika delar av större företag. Extra satsning på ackordssytemet.

Graviditet
Utöka skyddet för arbetstagare med graviditetspenning.

Företagsbilar
Enbart bilar som erhållit fem stjärnor av Euro NCAP får köpas in.

Övertid
En justering nedåt av gränsen för övertid. Övertidsuttag noteras på lönespecifikation.

Semestertillägg
Möjlighet att omvandla semestertillägget till fler semesterdagar.

Beredskap
En justering av beredskapstilläggen.

Kompetensutveckling
Precisering av kraven på kompetensutveckling.

Permission
Sambo måste räknas in i definitionen av nära anhörig.