Målareförbundets huvudyrkande till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, Fastigo, är detsamma som lämnats till Måleriföretagen.
Dessutom finns en skrivning om månadslöneavtalet.

Målareförbundet yrkar på att Måleriavtalet med Fastigo ska tecknas likalydande som Kollektivavtal för Måleriyrket som tecknas mellan förbundet och Måleriföretagen. Tanken är att avtalen ska vara neutrala mot varandra.
– Vi vill ha en måleribransch och ett måleriavtal, säger Conny Andersson, Målareförbundet.
För målare anställda inom Fastigoavtalet finns ett månadslöneavtal för bättrings- och kompletteringsarbeten. Målareförbundet kräver att det uppräknas i enlighet med värdet av ökningen i måleriavtalet. Alternativt att det införs en månadslönebilaga som komplement till Kollektivavtal för Måleriyrket. Denna diskussion fanns redan i förhandlingarna för ett år sedan. Då tillsattes en partsgemensam arbetsgrupp som har arbetat med frågan. Målareförbundet menar att resultatet från den arbetsgruppen ska utgöra grund för det nya avtalet.
– Vi har konstruktiva diskussioner i gruppen och jag har förhoppningar om att det kommer något bra ur det här, säger Conny Andersson.
För Målareförbundet är det Conny Andersson och Anders Korneliusson på förbundskontoret som förhandlar Fastigoavtalet. Motparten representeras av Peter Sparrfors.

Helena Forsberg