Som Målarnas facktidning har skrivit om tidigare ökar allergierna hos yrkesmålare lavinartat på grund av att den vattenbaserade färgen innehåller höga halter allergiframkallande konserveringsmedel inom gruppen isothiazolinoner.

I Kemikalieinspektionens senaste tillsynsprojekt har 41 produkter analyserats. Produkterna som undersökts är färger och tapetlim men också färger och lim riktade till barn.

Fem av produkterna var inte klassificerade

Fem av produkterna var inte klassificerade och märkta som allergiframkallande trots att de innehöll höga halter isothiazolinoner.

– Det är viktigt att färg och lim med allergiframkallande ämnen har rätt klassificering och märkning. För att minska risken för allergier behöver yrkesmålare och andra användare känna till att färg och lim innehåller de här ämnena och se till att använda rätt skyddsutrustning, säger Jörgen Rosberg, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Under 2017 väntas beslut inom EU om en koncentrationsgräns för konserveringsmedlet MIT. Då kommer två tredjedelar av de här undersökta färgerna och limmerna klassificeras som allergiframkallande och behöva ha en tydlig märkning om att de kan orsaka allergisk hudreaktion.

Inte mycket hänt med Målarnas krav

För ett år sedan anordnade Målareförbundet ett seminarium där Karolinska institutet och färgtillverkare deltog. Måleriföretagen var inbjudna men deltog inte.

Förbundets ordförande Mikael Johansson uppmanade då färgtillverkarna att ange innehållet på burkarna även om det inte är ett lagkrav. Han ville se en produktutveckling och uppmanade arbetsgivarorganisationen att gemensamt med facket driva på färgtillverkarna.

Sedan dess har inte mycket hänt. Mikael Johansson är besviken och enligt honom kryper Sveriges Färgtillverkares förening, Svef, bakom att de följer reglerna och tillverkar på en internationell marknad.

– Det finns ingen rörelse kring att hitta andra lösningar så man inte behöver pumpa i så mycket kemikalier. Varför inte undersöka möjligheten att förvara färg i bag-in-box modell så målaren kan trycka ut den färgmängd som behövs utan att luft kommer in?

Efterlyser ordentlig forskning

Målareförbundet efterlyser ordentlig forskning så en oberoende part kan tala om vilken produkt som är den minst farliga just nu.

– Hade vi den informationen hittar vi stöd i både arbetsmiljölag och kollektivavtal och branschen skulle kunna tvinga fram en utveckling genom att gynna den som har den minst farliga produkten.

Det var lite så branschen jobbade när de bojkottade den lösningsbaserade färgen och fick till en bättre arbetsmiljö för landets yrkesmålare.