Sandå vill införa individuell lönesättning istället för kollektiv. Målareförbundet samlade 42 medbestämmandeombud (MB) som arbetar på det stora rikstäckande måleriföretaget för att diskutera den omfattande förändringen.
– Det är viktigt att det här görs så bra som möjligt och på rätt sätt, säger Conny Andersson, ombudsman på Målareförbundet.

När Sandå som är Sveriges största måleriföretag med 2000 anställda målare genomför så här omfattande förändringar kommer det med största sannolikhet ge ringar på vattnet. Istället för att fördela lönehöjningen lika för alla vill Sandå fördela lönen utifrån hur väl varje enskild målare svarar upp mot förbestämda kriterier.
– Det är viktigt att det här inte blir subjektivt och godtyckligt, säger Conny Andersson.

Några av de kriterier som Sandås ledning vill införa handlar om kompetens, utförande, kommunikation och ansvar. När MB-ombuden samlades för konferens diskuterade de vad som kan accepteras och tog även fram ett antal egna förslag på lönekriterier.
Sandås VD besökte mötet för att berätta vad omställningen skulle innebära. Målareförbundet hade också kallat in expertis på området för att de samlade skulle lära sig så mycket som möjligt för att kunna påverka förändringen i rätt riktning.

Individuella löner har varit mer vanligt inom tjänstemannafacken än inom LO:s område. Möjligheten att ha lönekriterier har funnits i målarnas kollektivavtal sedan 2001, men få företag har infört det. Det som Sandå vill göra nu kan komma att förändra lönesättningen i branschen och bli en måttstock.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se