• Foto: Stefan Lövstrand

  • Foto: Stefan Lövstrand

  • Foto: Stefan Lövstrand

  • Foto: Stefan Lövstrand

Med Linköping och Nyköping som orter hade man samlat totalt 34 stycken lärlingar från de olika hörnen av avdelning 8 för att genomföra den årliga branschutbildningen under totalt två veckors tid.

Den vanliga seden är att man delar upp deltagarna för att resorna ska kortas ned för alla deltagare så mycket som möjligt.
23 lärlingar var med under veckan i Linköping och totalt 11 stycken deltog under veckan i Nyköping. Handledarna Stefan Lövstrand och Daniel Jansson har därefter gjort en redovisning och genom utvärderingar från deltagarna fått goda vitsord om en bra genomförd utbildning.
– Kul att alla var nöjda med kursledningen, det är ju ändå ett bevis på att vi har gjort rätt i den mening att deltagarna uppskattat vårt arbete säger både Daniel och Stefan.

Med ett nytt material som tillhandahållits av Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige har utbildningen tagit ytterligare ett steg att vidga vyn för hur branschen ser ut, och att kollektivavtalets betydelse är oerhört väsentligt i frågan om rättigheterna och skyldigheterna ute på marknaden.
– Min uppfattning att vi kan hålla det neutralt, inte bara välja sida när det kommer till utbildningen, men också hur viktigt det är med det kollektivavtal som båda parterna har kommit överens om. Att det är vår trygghet som målare och som medlemmar när vi väl står ute på golvet. Man får inte glömma att man ska hålla hårt om det som är oss kärt, och för mig som målare är avtalet det allra viktigaste avslutar Stefan.
Insänt