• Peter Sjöstrand, förhandlingsordförande Målareförbundet. Foto: Tomas Nyberg

 

Det är betydligt tystare från parterna i måleribranschen denna vår. Men förhandlingar pågår och flera frågor är svåra att enas om.

Efter att Måleriföretagen och Målareförbundet under en tid nu kollat av med varandra vad de egentligen menar med olika yrkanden inleddes den här veckan realförhandlingarna. Från måndag nästa vecka har facket och arbetsgivarorganisationerna sina respektive förhandlingsdelegationer inkallade igen.
– För Måleriföretagen är mätningsavgiften en prioriterad fråga även i år, det tog vi inte förra året och kommer inte göra i år heller, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand.
Måleriföretagen har dock en lite annan framtoning i år då de föreslår en arbetsgrupp som ska utreda mätningsavgiftens storlek och vilka som ska betala den.

Arbetstiden är en annan viktig fråga för Måleriföretagen. De vill göra det möjligt att utföra måleriarbete mellan klockan 05:00 och 20:00 med möjlighet till 10 timmars arbetsdagar.
– Det är lite svårtuggat för oss, säger Peter Sjöstrand.
Måleriföretagen vill även utmönstra betald ledighet.

Målareförbundets prioriteringar är utifrån det avtalsråd som genomförts: reallöneutveckling, riktade höjningar i ackordsprislistan, utökad arbetstidsförkortning samt ökad pensionsavsättning.
Därutöver driver Målareförbundet den låglönesatsning som finns i LO samordningen och i det märket som industrin satt.

Tidigare låglönesatsningar har inte träffat Målareförbundet eftersom avtalsområden haft ”för höga” genomsnittslöner. Den konstruktionen som LO enats om att driva nu innebär att det finns individer inom servicearbetaravtalet som tjänar mindre än 24 000 kronor och därmed berörs av låglönesatsningen. Även lackavtalet som ska förhandlas framöver träffas av låglönesatsningen.
– Det är låglönesatsningen som gör att vi kan acceptera 6,5 procent över 3 år. Annars hade det varit alldeles för lågt, säger Peter Sjöstrand.

Efter att industriavtalet blev klart har det blivit diskussion om vad märket egentligen innebär. Hotell- och restaurangfackets motpart vägrade länge att gå med på någon låglönesatsning. Dagen innan strejken skulle bryta ut kom parterna överens om ett nytt avtal.
– Kraften i LO-samordningen visade sig, säger Peter Sjöstrand.
Det återstår att se om Måleriföretagen kommer att ifrågasätta låglönesatsningen. Målareförbundets målsättning är att teckna ett bra avtal nästa vecka innan det nuvarande löper ut.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se