Än finns det ingen kvinna med i Målareförbundets ledning eller förbundsstyrelsen. Men kvinnorna har börjat ta plats i sektioner och avdelningar.

Att kvinnorna väljs in på förtroendeuppdrag i sektioner och avdelningar är viktigt för att de i framtiden även ska kunna ta plats högre upp i organisationen.
– Första kvinnan i förbundsstyrelsen är troligtvis synonymt med första kvinnliga avdelningsordförande, säger förbundsordförande Mikael Johansson.
LÄS ÄVEN:Kvinnorna tar plats i Göteborg
Flera avdelningar har kvinnliga ledamöter, men ännu ingen ordförande. I avdelning 3 sitter Mika Svedby, i avdelning 9 sitter Josefin Nilsson och i avdelning 10 Jenny Störvold och Kristina Norlin. Kristina är även ordförande för sektionen i Sundsvall.
Sektionen i Karlskrona valde vid sitt årsmöte en helt kvinnlig styrelse då Frida Lager blev ordförande, Terese Jensen, sekreterare och Johanna Olofsson, ledamot.
– Vi är tre starka tjejer som är engagerade och vill framåt, detta kommer bli så jäkla bra, säger Frida Lager.
Till styrelsen i avdelning 6 är Josefine Krantz nominerad liksom Linnéa Svensson, båda sitter redan i styrelsen för sektionen i Örebro.
Av Målareförbundets medlemmar är 9,6 procent kvinnor. Om man rensar statistiken och enbart tittar på yrkesaktiva målare och lackerare så är 11,6 kvinnor. Av de medlemmar som har fackliga uppdrag är 9,6 procent kvinnor.
– Vi är bäst i klassen inom byggbranschen, säger Mikael Johansson och fortsätter:

– Det senaste året har vi satt mer fokus på frågan och det syns i avtalsråd och förhandlingsdelegationer. De här tjejerna sätter ett märke och det är positivt att organisationen lyssnar när vi pratar om att kvinnorna måste få ta plats i organisationen, säger Mikael Johansson.
Det kvinnliga nätverket MIRA som bildades efter en motion till Förbundsmötet har etablerat sig och finns nu i alla avdelningar. Mikael Johansson lyfter fram nätverkets betydelse.
– Det fungerar som de själva såg sig som en blåslampa och de stöttar varandra.

Här finns kvinnorna:

Nedan följer redogörelse för i vilka sektioner och avdelningar kvinnor finns på styrelseplats. Uppgifterna är de som vi fått från Målareförbundet. I skrivande stund har inte alla haft årsmöten så reservation för att vissa förändringar kan ske.
Avdelning 1:
Sektion Södertälje: Pia Kylmänen, Nathalie Westermark
Sektion Uppsala: Maria Lithammer
Sektion Södertörn: Linnéa Malmeflod
Avdelning 2:
Sektion Karlskrona: Frida Lager, ordförande, Terese Jensen, sekreterare och Johanna Olofsson, ledamot
Sektion Sölvesborg: Malin Hjort
Sektion Malmö: Jenny Louman, Sofie Lindgren, Hanna Magnusson
Sektion Helsingborg: Elin Swartz, Annika Karlsson
Sektion Växjö: Anna Möller
Avdelning 3: Mika Svedby
Sektion 2 Trollhättan: Eva-Lena Johnsson
Sektion 4 Göteborg: Anna Ekman, ordförande, Izabella Wremstad, ledamot, Amelie Slobo, suppleant
Avdelning 4: 
Emma Tigerberg, styrelseelev, Emma Hermansson, Maria Renner, suppleanter

Sektion Halland: Emma Hermansson, Leila Tiba, ledamöter, Fanny Dymne, suppleant
Sektion Skaraborg: Emma Tigerberg och Maria Renner, ledamöter
Sektion Jönköping: Maria Karlsson, ledamot
Avdelning 5: Mimmi Nilsson, suppleant
Sektion Umeå: Sofia Edström, Matilda Appelqvist
Sektion Boden: Mimmi Nilsson
Avdelning 6:
Sektion 2 Örebro: Josefine Krantz, Liv Blomqvist Örtgård och Linnéa Svensson
Sektion 3 Karlstad: Susanne Martinsen
Avdelning 8:
Sektion 1 Norrköping: Christine Petersson
Sektion 3 Eskilstuna: Johanna Adolfsson
Avdelning 9: Josefin Nilsson
Sektion Falun: Josefine Nilsson, Sabina Salmons och Amanda Engholm
Avdelning 10:
Jenny Störvold och Kristina Norlin
Sektion Sundsvall: Kristina Norlin, ordförande
Sektion Östersund: Jenny Störvold, Veronica Elofsson, Cathrine Atthem