14 år senare fick han sin arbetsskada godkänd. (Personen på bild har inget med artikelns innehålls att göra. Foto: Tomas Nyberg

De kroniska nackskadorna var ett faktum 2003 och på grund av den nedsatta arbetsförmågan sjönk löneinkomsten.

Mannen ansökte om livränta från och med 2008. En ansökan som avslogs. Med hjälp av Målareförbundet fick mannen hjälp av rättsskyddet att överklaga. Försäkringskassan ändrade inte sitt beslut.

Douglas Strömberg, ombudsman i avdelning 4, berättar att målaren hörde av sig 2015 då han läst att Försäkringskassan ändrat flera liknande beslut.

– Då kollade jag med förbundet om vi fick använda oss av rättsskyddet en gång till, och det fick vi, säger Douglas Strömberg.

Efter ny prövning så har Försäkringskassan nu bedömt att nackbesvären är en arbetsskada och målaren har rätt till livränta. Beslutet som meddelades strax innan årsskiftet innebär att mannen får livränta från november 2009.

Reglerna innebär att den första tiden som mannen redan ansökt om och fått avslag för vid omprövning 2008 inte kan omprövas igen. Däremot kan en ny prövning göras för tiden därefter men inom tidsramen sex år.

Underlaget för livränta ska motsvara den inkomst arbetstagaren skulle ha haft om skadan inte inträffat. Eftersom livränta och sjukersättning ska samordnas så dras en del av ersättningen av från livräntan.

Douglas Strömberg, ombudsman. Foto: Tomas Nyberg
Douglas Strömberg, ombudsman.

Under sin tid med sjukersättning har mannen även haft AGS från AFA, den har han nu fått lov att betala tillbaks.

– Nu har han fått hjälp av facket att ansöka om TFA istället, den försäkringen är betydligt bättre och ska täcka upp lönebortfallet till 100 procent, säger Douglas Strömberg.

Det är en lång och byråkratisk väg för rätt ersättning. Det återstår att se hur lång tid det tar innan medlemman får den rätta ersättningen även från fackets och arbetsgivarnas gemensamma försäkringsbolag, AFA.

Fakta: Ditt fackliga försäkringsskydd

Försäkringar genom kollektivavtalet:

Se till att du arbetar på ett företag med kollektivavtal!
• Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS: Dagersättning 12,5 % av sjukpenningen. AGS-fonden: Extra tillskott vid rehabilitering.
• Föräldrapenningtillägg: 10 % av föräldrapenningen vid föräldraledighet.
• Avgångsbidragsförsäkring, AGB: Engångsbelopp max 42 950 kr. Omställningsstöd efter behov.
• Trygghetsförsäkring Arbetsskada, TFA: Inkomstförlust och vårdkostnader mm.
• Tjänstegrupplivförsäkring, TGL: Till familjen om du dör i förtid. Max 268 800 kr + max 89 600 kr/barn.
• Avtalspension SAF-LO + 0,5 % extra i Måleriavtalet.
Medlemsförsäkringar/förmåner:
• Medlemsolycksfall Fritid: Flera olika ersättningar
• Målarnas hemförsäkring: Om du får oönskat besök i ditt hem, brand eller annat trauma.
• Grupplivförsäkring GF955: Till familjen om du dör i förtid 67 200 kr.
• Medlemsförmån Rättshjälp: Juridiskt biträde vid tvist t ex med ett försäkringsbolag.
Frivilliga tillvalsförsäkringar:
• Målarnas barn och ungdomsförsäkring.
• Sjuk och efterlevandeförsäkring: Om du/din partner blir sjuk eller avlider. Engångsbelopp 50 000 kr vid listad diagnos, 200 000 kr vid dödsfall.